לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
No. of Trading DaysS.D. of YieldMarket Cap (NIS millions)
      
Total Avr. Daily No. of TransactionsDailyTurnOverOff
      
Total Avr. Daily Turnover in ExchangeSymbolStockName
23
2.57
35,831.7
1,532.4
7,895.5
53,964.3
לאומילאומי
23
5.20
8,055.9
2,174.4
7,539.9
53,025.9
בזקבזק
23
2.86
32,795.8
1,413.6
1,764.5
51,475.3
פעליםפועלים
23
6.25
79,327.5
1,556.2
1,019
41,484.5
טבעטבע
23
2.59
24,757.2
1,130.9
1,464.5
37,992.3
נייסנייס
23
4.07
26,950.3
1,255
1,900.6
33,378.7
כיל.כיל
23
3.18
14,934.3
1,401.3
3,529.4
33,247.4
דסקנטדיסקונט א
23
 
54,279.6
475.1
380.4
25,399.5
אפאפאיי.אפ.אפ
23
2.94
15,757.8
948.6
935.9
20,189.3
מזטפמזרחי טפחות
23
3.73
19,204.7
950
4,470.6
19,146.7
אלבמעאלביט מערכות
23
7.37
23,781.9
846.8
508.5
17,026.9
פרגופריגו
23
2.43
8,623.4
708.4
360.6
12,229.5
בנלמבינלאומי
23
3.68
5,428.1
640.8
256.4
12,049.2
הראלהראל השקעות
23
4.12
7,592.8
852
491.5
11,436.9
דלקקבדלק קבוצה
23
2.28
23,454.2
569.6
496.1
11,252
עזרלעזריאלי קבוצה
23
2.43
6,096.8
686.5
368.6
10,194
שפרסלשופרסל
23
5.05
8,052.6
555.5
322.6
9,936
חלחברה לישראל
23
3.19
10,525.3
392.3
364.3
9,871.2
ארמתאורמת טכנו
23
4.41
5,693
792
410.8
9,714.5
טאוארטאואר
23
2.78
6,607.7
535.8
318.3
9,614.8
אלחץאלוני חץ
23
2.49
10,172.2
496.4
710.1
8,752.5
שטרסשטראוס
23
2.01
5,519.8
450.6
374.1
8,533.4
פזנפטפז נפט
23
3.33
13,099.8
581.9
210.7
7,319.1
דלקדדלק קידוחים יהש
23
2.97
5,573.6
462.8
2,847.4
7,125.4
גלובגזית גלוב
23
3.91
2,657.4
288.3
103.3
6,796.7
שובשיכון ובינוי
1 2 3 4 5
 Export Data 
   Additional Columns