לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
20
2.58
35,589.8
1,923.3
12,963.7
67,724.2
לאומילאומי
20
2.81
32,231.1
1,597.1
5,780.6
57,663.2
פעליםפועלים
20
5.87
62,020.9
1,752.4
1,286.7
45,314
טבעטבע
20
2.99
14,864.5
1,395.2
4,787.3
44,669.1
דסקנטדיסקונט א
20
2.85
27,658.1
1,194.2
4,773
42,371.3
נייסנייס
20
3.76
24,569
1,500.3
1,305
33,963.5
כיל.כיל
20
2.62
17,435.2
1,409.6
766.1
31,813
מזטפמזרחי טפחות
20
4.59
7,054.8
1,684.4
1,076.2
25,954.4
בזקבזק
20
3.15
20,076.9
908.6
616.7
17,384
אלבמעאלביט מערכות
20
7.31
24,200.9
562.8
126.9
15,615.4
פרגופריגו
20
4.45
6,516.8
806.1
460.1
14,067
חלחברה לישראל
20
2.69
5,711
726.3
398.3
11,895.7
שפרסלשופרסל
20
5.42
6,337.1
835.7
83.1
11,701.2
טאוארטאואר
20
2.22
25,697.7
592.4
930.2
11,525.8
עזרלעזריאלי קבוצה
20
 
5,811.1
388.2
 
10,736.7
אנאגאנרג'יאן
20
 
50,057.5
369.6
78.7
10,519.1
אפאפאיי.אפ.אפ
20
3.22
13,158.5
642.1
188.9
10,344.4
דלקדדלק קידוחים יהש
20
2.32
8,670.5
640.2
326.4
10,100.2
בנלמבינלאומי
20
2.93
5,746.3
622.3
1,277.6
10,053.6
בזןבזן
20
4.14
7,682.7
634.1
150.7
9,919.8
דלקקבדלק קבוצה
20
2.12
5,502.5
471.2
349
9,224.4
פזנפטפז נפט
20
2.79
7,105.1
570.1
711.9
8,657.7
אלחץאלוני חץ
20
5.74
3,379.8
633.3
36
8,269.1
שובשיכון ובינוי
20
2.35
10,059.1
377.4
126.6
8,035.7
ארמתאורמת טכנו
20
6.68
5,722.6
371.5
 
7,098.3
לפסןלייבפרסון
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות