לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח
*

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
23
3.74
27,459.7
2,305.9
5,194.7
75,594.5
לאומילאומי
23
4.45
56,459.1
2,034.9
8,950.1
66,202.5
נייסנייס
23
3.41
29,376.4
1,974.3
3,302.4
60,428.8
פעליםפועלים
23
4.10
14,387.3
2,009
7,305.8
50,603.3
דסקנטדיסקונט א
23
3.46
18,937.8
2,110.8
15,584.3
38,650.9
מזטפמזרחי טפחות
23
9.16
1,716
2,923.2
1,102.5
37,821.4
דלקקבדלק קבוצה
23
6.35
33,481.9
1,841.3
618.7
37,710.9
טבעטבע
23
4.69
8,846.8
2,177.9
5,831.1
37,238.1
בזקבזק
23
9.18
13,230.7
938.6
291.5
30,221.1
לפסןלייבפרסון
23
5.53
16,389.4
1,017
451.9
29,067.6
ארמתאורמת טכנו
23
3.64
18,700.3
1,556.9
573
27,617.5
אלבמעאלביט מערכות
23
5.32
20,949.8
1,318.5
1,874.8
24,049
איסלאיי.סי.אל
23
5.46
24,751.8
1,081.5
849.8
21,893.9
עזרלעזריאלי קבוצה
23
10.81
5,345.1
1,544.5
13.9
19,708.8
פתאלפתאל החזקות
23
4.18
19,576.2
742.4
171.7
15,464.9
פרגופריגו
23
4.62
8,966
827.3
541.6
13,338.3
טאוארטאואר
23
5.64
7,073.9
884.8
315.5
12,793.4
אנרגאנרג'יקס
23
5.82
6,779
697.5
347.1
12,595.3
מבנהמבנה
23
3.17
5,908.2
848.6
326.9
12,448.7
שפרסלשופרסל
23
5.20
3,394.4
706.7
292.5
12,334.4
כללבטכלל עסקי ביטוח
23
6.29
7,761.4
804.1
205.2
12,315.3
אלחץאלוני חץ
23
6.19
8,278
734.9
522.5
12,159.2
מלסרןמליסרון
23
3.66
8,542.1
797.6
830
11,876.3
בנלמבינלאומי
23
11.01
4,554.4
1,180.5
993.4
11,114.9
דלקדדלק קידוחים יהש
23
3.64
7,983.2
743.8
199.7
10,878.4
שובשיכון ובינוי
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר