לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח
*

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
20
2.10
35,275.1
2,060.6
3,702.7
105,624.6
פעליםפועלים
20
2.16
16,959.7
2,261.4
5,214
74,936.8
דסקנטדיסקונט א
20
1.77
37,650.4
1,942.6
10,459.1
72,862.5
לאומילאומי
20
2.85
30,795.9
1,734
2,468.9
55,902.9
נייסנייס
20
7.18
37,078.2
2,581.5
381.7
54,696.6
טבעטבע
20
2.09
19,223.3
1,498.3
963
33,607.7
מזטפמזרחי טפחות
20
3.05
24,415.3
1,468.1
1,619.4
32,545.5
כיל.כיל
20
2.73
23,750.4
1,269.3
371.3
29,769.3
אלבמעאלביט מערכות
20
5.82
7,491.7
1,791.2
1,324.6
28,564.2
בזקבזק
20
2.50
28,862.9
711.6
288.4
18,483.4
עזרלעזריאלי קבוצה
20
2.46
7,964.5
934.3
75,913.6
15,998.8
אלחץאלוני חץ
20
3.40
23,365.4
613.2
1.9
14,970.9
פרגופריגו
20
 
2,434
495
1,299.4
14,345
ישכטישראכרט
20
2.09
8,989.6
786.2
265.7
12,569.8
בנלמבינלאומי
20
3.42
7,288.4
772.8
1,654.9
11,250.9
דלקקבדלק קבוצה
20
2.83
55,602.4
446.4
16.3
11,017.9
אפאפאיי.אפ.אפ
20
2.30
5,680
674.9
111.9
10,978.6
שפרסלשופרסל
20
4.36
6,813.1
839.1
280.9
10,448.8
חלחברה לישראל
20
2.26
4,059.8
396.8
411.4
9,623
כלכלכלכלית ירושלים
20
2.00
11,591.8
427.2
39.6
9,403.5
ארמתאורמת טכנו
20
1.73
8,596.7
501.2
63.1
9,227.2
אמותאמות
20
2.99
2,522.5
578.8
60.1
9,170.8
נובהנובה
20
1.52
11,895.6
545.4
917.9
8,917.8
שטרסשטראוס
20
3.01
12,430.7
444.1
13.4
8,821.7
דלקדדלק קידוחים יהש
20
5.04
6,110.4
649.1
251.3
8,714.5
טאוארטאואר
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר