לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח
*

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
21
4.63
24,757.3
2,851.6
4,647
85,293.4
לאומילאומי
21
5.46
27,051.9
2,382.2
2,856.8
70,653
פעליםפועלים
21
6.89
12,024.3
2,170.8
1,498.5
42,125.3
דסקנטדיסקונט א
21
6.38
43,419.6
1,464.9
1,272.9
40,963.6
נייסנייס
21
9.90
42,254.4
1,688.6
339.9
35,737
טבעטבע
21
5.91
16,514.3
1,740.2
4,028.9
35,560.7
מזטפמזרחי טפחות
21
8.09
13,689.1
1,280.5
1,161.9
28,784.6
איסלאיי.סי.אל
21
6.94
9,419.2
1,198.4
3,854
25,381.9
בזקבזק
21
6.21
19,767.5
1,280.8
771.6
25,211.8
עזרלעזריאלי קבוצה
21
19.53
4,822
1,709.9
395.2
23,746.9
דלקדדלק קידוחים יהש
21
4.10
21,126.8
1,218.6
1,070.9
23,253.8
אלבמעאלביט מערכות
21
8.44
4,411.6
659.8
28,059
23,040.7
גביםגב ים
21
6.70
25,972.5
700.8
109.1
21,906.7
פרגופריגו
21
11.54
6,253.9
1,243.4
530.9
18,434.2
שובשיכון ובינוי
21
10.31
6,001
919.6
176
18,164.3
מלסרןמליסרון
21
7.97
6,286
1,081
394
16,421.1
אלחץאלוני חץ
21
7.36
7,612.4
980.4
1,225.5
15,462.3
טאוארטאואר
21
42.72
1,008.2
1,587.8
152
15,362.8
דלקקבדלק קבוצה
21
9.39
4,500.7
1,078.2
165.9
15,303.4
אנלטאנלייט אנרגיה
21
14.30
9,088.4
722.8
 
14,943.3
לפסןלייבפרסון
21
5.55
7,725.4
879.2
656.8
14,348.2
בנלמבינלאומי
21
6.32
5,720
814
68,271
13,628.7
שפרסלשופרסל
21
12.94
12,820.5
1,235
3.5
13,047.3
אפקואופקו הלת'
21
24.50
2,063.9
1,136.4
113.4
13,005.1
פתאלפתאל החזקות
21
18.15
1,216
1,494.5
101.7
12,970.1
רצורציו יהש
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר