לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח
*

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
20
2.45
35,618.9
2,690
9,650.9
104,596.6
לאומילאומי
20
2.62
34,580.9
2,101.8
2,738.2
88,179.9
פעליםפועלים
20
8.51
27,546.1
2,572.7
109
54,742.6
טבעטבע
20
2.61
17,122.7
2,037.2
3,651.5
54,117.5
דסקנטדיסקונט א
20
2.75
33,583.3
1,737
2,083.3
47,939.7
נייסנייס
20
3.52
20,408
2,063.6
1,695.2
47,433.3
כיל.כיל
20
2.86
19,059.7
2,103.7
1,630.6
44,469
מזטפמזרחי טפחות
20
2.75
31,943.2
1,140.8
2,680
34,401.1
עזרלעזריאלי קבוצה
20
3.17
24,081.6
1,517.9
253.2
32,398.6
אלבמעאלביט מערכות
20
4.95
22,685.8
1,002.2
 
30,338.5
פרגופריגו
20
4.37
41,364.4
829.8
6.4
22,821.3
אפאפאיי.אפ.אפ
20
4.77
5,943.9
1,395.2
750.2
20,790
דלקקבדלק קבוצה
20
6.06
4,566.9
844.1
5,090.2
19,225.8
שובשיכון ובינוי
20
2.34
8,753.3
993.2
253.7
18,651.6
אלחץאלוני חץ
20
5.25
7,127.7
1,241.5
400.3
18,608.9
טאוארטאואר
20
1.93
13,071.7
708.6
4.6
16,972.6
ארמתאורמת טכנו
20
2.01
9,180.2
920.6
267.7
14,931.7
בנלמבינלאומי
20
5.50
6,139.4
1,141.8
400.6
14,924.5
בזקבזק
20
4.67
7,689.6
473.1
17.6
14,445.7
אנאגאנרג'יאן
20
2.15
9,231.5
729.7
150.4
14,423.5
אמותאמות
20
3.14
5,691.9
904.2
742.1
14,045.5
שפרסלשופרסל
20
3.11
9,834.9
693.6
2,312.8
13,555.2
מלסרןמליסרון
20
4.90
5,251.9
965.2
496
13,121.3
חלחברה לישראל
20
3.48
8,891.3
623.9
78.9
13,084.3
ארפטארפורט סיטי
20
2.46
12,119.7
667.1
27
12,298.9
שטרסשטראוס
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר