לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/05/2019 - 31/05/2019
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
20
2.61
16,226.4
2,799
2,989.2
129,944.8
דסקנטדיסקונט א
20
5.49
6,216.8
3,303.2
1,826.3
73,781.3
בזקבזק
20
2.17
36,540.4
2,120.1
4,045.8
73,192
לאומילאומי
20
2.64
35,127.2
2,084.2
999.1
67,848.9
פעליםפועלים
20
2.94
31,294.8
2,114.6
1,577.9
65,099.7
נייסנייס
20
7.29
37,755.6
2,921.3
847.2
57,176
טבעטבע
20
3.19
23,467.9
1,649.9
544.8
40,463
כיל.כיל
20
2.48
18,726.1
1,672
1,495
38,522.3
מזטפמזרחי טפחות
20
4.72
6,198
984
278.5
21,282.6
חלחברה לישראל
20
2.73
22,964.3
998.3
213.4
19,943.1
אלבמעאלביט מערכות
20
7.20
22,706.6
843.5
 
19,676.9
פרגופריגו
20
2.52
26,255.6
906.8
168.1
19,530.7
עזרלעזריאלי קבוצה
20
2.38
5,768.1
723.8
1,268.6
14,184.1
שפרסלשופרסל
20
4.65
7,717.4
874.8
151.9
14,161.6
דלקקבדלק קבוצה
20
2.61
8,323.2
504.2
42.1
12,361.2
מלסרןמליסרון
20
2.38
8,788.9
733.4
180.9
11,744.2
בנלמבינלאומי
20
2.50
7,942.9
704.9
213.3
11,097.2
אלחץאלוני חץ
20
2.55
52,243.8
444.2
78.7
10,999.8
אפאפאיי.אפ.אפ
20
5.17
5,851.1
859.7
243
10,761.2
טאוארטאואר
20
2.78
5,720.8
618.6
168.3
10,024.5
בזןבזן
20
1.58
11,130.5
473
102.6
9,689.1
שטרסשטראוס
20
3.46
5,863.4
428.9
111.8
9,620.3
פתאלפתאל החזקות
20
3.44
12,219.4
582.8
 
9,536.1
דלקדדלק קידוחים יהש
20
2.81
8,520.5
463
99.7
9,163
ארפטארפורט סיטי
20
5.25
3,190.2
589.4
15,012.7
8,064.9
כללבטכלל עסקי ביטוח
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות