לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/09/2021 - 30/09/2021
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
696,976
1,617,425.2
7,233,144.6
1,116,503.6
9,967,073.4
553,979.1
35
מניות מדד ת"א-35
997,263.7
2,766,920.9
11,123,386.3
1,223,498
15,113,805.2
827,689.2
130
מניות מדד ת"א-125
1,338,642.2
3,095,676
16,658,443.2
1,323,738.3
21,077,857.5
999,997.3
1048
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות