לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/08/2021 - 31/08/2021
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,336,801.3
3,201,706.5
10,933,396.4
1,682,885.4
15,817,988.3
543,154.5
35
מניות מדד ת"א-35
3,059,554.8
5,239,604.5
17,522,339.3
1,872,686.9
24,634,630.7
811,378.9
129
מניות מדד ת"א-125
7,255,275.5
6,436,080.3
27,986,650.4
1,990,324.4
36,413,055.1
999,989.5
1045
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות