לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/07/2020 - 31/07/2020
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
2,343,473.8
1,557,986.7
12,583,295.1
1,102,325.7
15,243,607.5
432,620.2
35
מניות מדד ת"א-35
3,314,664.2
2,316,163.1
18,865,462.1
1,235,780.4
22,417,405.6
624,608.3
126
מניות מדד ת"א-125
3,782,137
2,530,072.2
28,915,835
1,354,022.9
32,799,930.1
766,470.8
896
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות