לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/12/2020 - 31/12/2020
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,362,174.9
2,389,981.2
12,902,441.3
1,269,814
16,562,236.5
452,559.7
34
מניות מדד ת"א-35
2,444,739.7
3,564,064.7
20,283,350.1
1,388,784.3
25,236,199.1
682,374.3
127
מניות מדד ת"א-125
3,083,839.6
4,113,984.9
32,594,019.1
1,594,734.9
38,302,738.9
902,644
921
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות