לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/03/2019 - 31/03/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,424,985.7
1,960,984.6
8,821,139.7
1,069,662.1
11,851,786.4
498,348.1
35
מניות מדד ת"א-35
1,604,696
2,312,492.7
11,256,546.7
1,177,720
14,746,759.4
652,171.4
124
מניות מדד ת"א-125
2,461,711.2
2,523,182.8
16,879,501.9
1,267,425.9
20,670,110.6
808,335
941
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות