לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/06/2019 - 30/06/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
2,372,210.2
2,180,455
10,570,914.5
1,454,436.7
14,205,806.2
504,904.8
35
מניות מדד ת"א-35
2,693,166.3
2,882,548.3
13,983,963.4
1,491,984.3
18,358,496
677,792.9
126
מניות מדד ת"א-125
2,802,855.7
3,009,041.3
19,307,754.6
1,559,881.9
23,876,677.8
831,468.5
929
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות