לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/01/2019 - 31/01/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,004,357.3
2,090,050.7
9,857,933.1
914,095.3
12,862,079.1
506,690.8
33
מניות מדד ת"א-35
1,710,666.8
2,592,747.4
12,817,510.2
937,727.5
16,347,985.1
665,455.4
124
מניות מדד ת"א-125
2,117,475
2,791,853.6
20,225,714.8
1,036,743.9
24,054,312.3
817,375.5
946
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות