לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/10/2019 - 31/10/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,073,965
2,276,669.8
7,671,637.6
1,211,600.7
11,159,908.1
511,785.8
35
מניות מדד ת"א-35
1,549,539.5
3,549,544.4
10,697,714.9
1,249,499
15,496,758.3
708,322.5
129
מניות מדד ת"א-125
1,652,433.9
3,669,330.1
14,580,974.6
1,308,260.1
19,558,564.8
865,220.5
914
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות