לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/05/2019 - 31/05/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
404,250.1
3,857,657.5
11,494,158.9
1,133,257
16,485,073.4
489,462.1
35
מניות מדד ת"א-35
822,188.5
4,344,032.5
14,369,889.3
1,161,626.6
19,875,548.4
653,132.6
125
מניות מדד ת"א-125
1,346,906.9
4,478,037.3
19,805,608.8
1,244,106.6
25,527,752.7
807,301.5
936
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות