לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/08/2019 - 31/08/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
733,469.8
2,398,237.4
13,136,087.5
1,631,088.4
17,165,413.3
486,016.6
35
מניות מדד ת"א-35
954,224.1
3,277,708
16,775,274.5
1,764,347.5
21,817,330
663,240
125
מניות מדד ת"א-125
1,236,127.2
3,516,190.9
23,537,142.7
1,849,393.8
28,902,727.4
818,491.8
938
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות