לוח 4א - רצף, מניות ת"א 125 ות"א - 35

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/12/2019 - 31/12/2019
מחזורי המסחר בתקופה (תמורה כספית באלפי ש"ח)
 
עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהקבוצה
1,286,549.1
2,675,553.1
11,191,347.1
1,819,206.3
15,686,106.5
519,568.9
35
מניות מדד ת"א-35
2,626,495.2
3,943,772.9
17,001,275.9
1,947,521.5
22,892,570.3
724,653.9
127
מניות מדד ת"א-125
3,629,739.4
4,098,877.9
25,083,375.9
2,031,750.8
31,214,004.6
883,983.7
904
סה"כ מניות והמרים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות