לוח 5א - מסחר בזכויות

שנה חודש
לא התקיים מסחר בזכויות בתקופה זו.