לוח 5א - מסחר בזכויות

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
מספר עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהבבורסהמחזור כמות ני"ע באלפיםשערתאריך מסחר שםמספר
3,521
 
0.3
2,006
1,650.4
3,656.7
137,150
2,910
27/12/2020
שיכוןוביזכויות11170687
3,521
0.3
2,006
1,650.4
3,656.7
137,150
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה