לוח 5א - מסחר בזכויות

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
מספר עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהבבורסהמחזור כמות ני"ע באלפיםשערתאריך מסחר שםמספר
875
 
 
89.7
66
155.7
731,876
10
8/7/2020
סולגרין זכו' 31166966
725
 
26.4
113.9
0.7
141
460,518
96.6
19/7/2020
איסתא זכויות 11167170
428
 
4
1,742.6
690
2,436.6
1,055
200,420
19/7/2020
פתאל החז זכות 11167204
2,028
30.4
1,946.2
756.7
2,733.3
1,193,449
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה