לוח 5א - מסחר בזכויות

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
מספר עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהבבורסהמחזור כמות ני"ע באלפיםשערתאריך מסחר שםמספר
1,138
 
1.4
8.6
0.5
10.5
860,526
1.7
2/10/2019
אייסקיור זכו' 41160316
386
 
76.9
654.1
395.4
1,126.4
11,346
19,490
27/10/2019
דקמא קפיטל זכ'11160720
1,524
78.3
662.7
395.9
1,136.9
871,872
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה