לוח 5א - מסחר בזכויות

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
מספר עסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהבבורסהמחזור כמות ני"ע באלפיםשערתאריך מסחר שםמספר
249
147.4
1.4
135.2
101.3
237.9
46,636
454.3
13/8/2019
אורד זכויות 21159433
285
5,182.5
156.3
853.6
555.5
1,565.4
5,664
25,000
20/8/2019
ביונדטיים זכ12490100
534
5,329.9
157.7
988.8
656.8
1,803.3
52,300
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה