לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/08/2021 - 31/08/2021 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
79,532
6,774,563.2
2,143,846.8
25,123,451.5
13,025.5
27,280,323.8
422,920
24
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
58,735
2,369,018.3
1,076,484.7
14,681,300.6
87,254.1
15,845,039.4
249,743.3
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
447,169
809,090.2
1,181,939.9
7,027,825.2
12,641.3
8,222,406.3
209,475
253
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
15,544
74,308.8
20,236.3
208,982.5
1,449.9
230,668.7
13,225.8
26
אג"ח - צמודות מט"ח
495,777
749,936.2
1,210,665.7
5,183,939.4
19,978.4
6,414,583.6
139,423.8
365
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
112
0.1
302.6
12,180.6
 
12,483.2
33,752.9
57
TASE-UP אגח
1,096,869
10,776,916.8
5,633,476
52,237,679.8
134,349.2
58,005,505
1,068,540.8
737
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,922
56,450.7
4,387.8
2,273,819.3
8,388
2,286,595.1
31,468.7
173
קרנות סל בשוק האג"ח*
240
 
29.2
7,915.4
492.7
8,437.3
97.2
10
קרן חוץ נסחרת אג"ח
2,363
204,296.7
30,800.9
127,771.1
356.5
158,928.5
7,822.1
6
מכשירים פיננסים*
24,285
260,747.4
35,188.7
2,401,590.4
8,744.5
2,445,523.6
39,290.8
179
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר