לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/03/2019 - 31/03/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהענף
74,617
5,311,017.3
2,646,354.9
25,600,646.7
23,182.2
28,270,183.8
290,234
20
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
49,817
1,582,779.5
1,262,250.6
13,117,568
90,382.2
14,470,200.8
207,920.6
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
382,763
228,211.8
1,297,670.2
6,532,077.1
24,220.8
7,853,968.2
193,638.7
267
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
23,303
69,233.4
30,297.4
511,753
4,228.8
546,279.3
17,733.4
25
אג"ח - צמודות מט"ח
381,282
282,772.3
1,225,792
5,418,035.2
26,513.8
6,670,341
132,118
334
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
225
 
841.9
22,164.7
 
23,006.5
43,487.1
52
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
912,007
7,474,014.3
6,463,207
51,202,244.7
168,527.8
57,833,979.6
885,131.8
710
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,955
100
3,662.6
1,933,124.4
7,802.2
1,944,589.2
27,383.1
195
קרנות סל בשוק האג"ח*
628
 
5,170.7
54,415
1,371.7
60,957.4
1,116.4
5
ניירות ערך מסחריים
2,845
 
3,153.9
200,245.3
456.6
203,855.9
5,728.2
2
מכשירים פיננסים*
27,800
100
6,816.5
2,133,369.7
8,258.8
2,148,445.1
33,111.3
197
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות