לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
**
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
14,566
32,123
335,009.4
738,826.3
9,999
10,000,000
99.99
08210114מקמ111מ.ק.מ. 111
 
28,486
 
655,187.1
8,999
9,000,000
99.99
08210213מקמ211מ.ק.מ. 211
974
18,063
22,407.8
415,456.1
8,998
9,000,000
99.98
08210312מקמ311מ.ק.מ. 311
565
4,090
12,996.8
94,058.8
5,000
5,000,000
99.99
08210411מקמ411מ.ק.מ. 411
 
2,548
 
58,597.4
4,999
5,000,000
99.98
08210510מקמ511מ.ק.מ. 511
 
1,574
 
36,198.8
4,999
5,000,000
99.98
08210619מקמ611מ.ק.מ. 611
 
5,523
 
127,021.1
6,998
7,000,000
99.97
08210718מקמ711מ.ק.מ. 711
5,260
10,654
120,975.8
245,050.6
6,998
7,000,000
99.97
08210817מקמ811מ.ק.מ. 811
 
14,737
 
338,942.1
6,997
7,000,000
99.96
08210916מקמ911מ.ק.מ. 911
 
4,982
 
114,591.7
6,999
7,000,000
99.98
08211013מקמ.1011מ.ק.מ. 1011
 
13,215
 
303,947.9
7,998
8,000,000
99.97
08211112מקמ1111מ.ק.מ. 1111
 
24,568
 
540,494.8
7,998
8,000,000
99.97
08211229מקמ1221מ.ק.מ. 1221
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
4,159,762.50
491,389.70
3,668,372.80
86,980.60
מלווה קצר מועד
4,159,762.50
491,389.70
3,668,372.80
86,980.60
סה"כ בבורסה
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
4,159,762.50
491,389.70
3,668,372.80
86,980.60
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו