לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
**
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
 
125,609
 
2,637,781.1
9,001
9,000,000
100.01
08200818מקמ810מ.ק.מ. 810
15
29,541
310
620,352.9
10,999
11,000,000
99.99
08200917מקמ910מ.ק.מ. 910
2,254
17,583
47,337.6
369,245.2
11,000
11,000,000
100
08201022מקמ1020מ.ק.מ. 1020
2,757
40,228
57,895.7
844,783.2
8,999
9,000,000
99.99
08201113מקמ1110מ.ק.מ. 1110
30,954
19,452
650,030
408,492.3
8,998
9,000,000
99.98
08201212מקמ1210מ.ק.מ. 1210
17,004
32,746
357,080.5
687,672.1
7,999
8,000,000
99.99
08210114מקמ111מ.ק.מ. 111
 
2,713
0.8
56,970.3
6,999
7,000,000
99.98
08210213מקמ211מ.ק.מ. 211
32,667
19,010
686,000
399,201.1
6,999
7,000,000
99.99
08210312מקמ311מ.ק.מ. 311
1,677
19,075
35,216.8
400,578.1
5,000
5,000,000
100
08210411מקמ411מ.ק.מ. 411
 
24,901
 
522,916.2
4,999
5,000,000
99.98
08210510מקמ511מ.ק.מ. 511
1,457
23,443
30,599.6
492,301.8
4,999
5,000,000
99.98
08210619מקמ611מ.ק.מ. 611
68,862
43,672
1,101,790.4
698,745.5
6,999
7,000,000
99.98
08210718מקמ711מ.ק.מ. 711
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
11,105,301.20
2,966,261.40
8,139,039.80
92,990.80
מלווה קצר מועד
11,105,301.20
2,966,261.40
8,139,039.80
92,990.80
סה"כ בבורסה
32,030
32,030
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
11,137,331.20
2,966,261.40
8,171,069.80
92,990.80
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו