לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
**
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
9
31,612
179.9
632,231.8
11,000
11,000,000
100
08190910מקמ919מ.ק.מ. 919
5,624
31,370
112,469.4
627,406.4
11,998
12,000,000
99.98
08191017מקמ1019מ.ק.מ. 1019
 
20,356
 
407,110.4
11,995
12,000,000
99.96
08191116מקמ1119מ.ק.מ. 1119
175,365
10,586
3,507,298.5
211,722.7
9,995
10,000,000
99.95
08191215מקמ1219מ.ק.מ. 1219
50,734
19,534
1,014,685.1
390,687.3
9,997
10,000,000
99.97
08200123מקמ120מ.ק.מ. 120
27,824
27,852
556,474.2
557,032.3
9,993
10,000,000
99.93
08200214מקמ210מ.ק.מ. 210
62,428
26,750
1,248,568.8
534,997.6
8,991
9,000,000
99.90
08200313מקמ310מ.ק.מ. 310
1,421
40,168
28,419.2
803,355.9
8,991
9,000,000
99.90
08200420מקמ420מ.ק.מ. 420
 
7,024
 
140,486.2
8,989
9,000,000
99.88
08200511מקמ510מ.ק.מ. 510
19,966
58,896
399,320
1,177,908.3
8,990
9,000,000
99.89
08200610מקמ610מ.ק.מ. 610
 
9,955
 
199,100.3
8,989
9,000,000
99.88
08200727מקמ720מ.ק.מ. 720
2,497
11,241
39,952
179,860
8,988
9,000,000
99.87
08200818מקמ810מ.ק.מ. 810
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
12,769,266
6,907,367
5,861,899
118,916.60
מלווה קצר מועד
12,769,266
6,907,367
5,861,899
118,916.60
סה"כ בבורסה
231,817
231,817
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
13,001,083
6,907,367
6,093,716
118,916.60
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו