לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
***
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
 
52,743
 
1,054,855.4
10,999
11,000,000
99.99
08190712מקמ719מ.ק.מ. 719
1,454
42,554
29,086.8
851,086
10,997
11,000,000
99.97
08190811מקמ819מ.ק.מ. 819
19,991
39,138
399,827
782,769.4
10,995
11,000,000
99.95
08190910מקמ919מ.ק.מ. 919
19,988
23,456
399,767
469,111.4
9,993
10,000,000
99.93
08191017מקמ1019מ.ק.מ. 1019
2,148
5,593
42,967.8
111,852.4
9,990
10,000,000
99.90
08191116מקמ1119מ.ק.מ. 1119
 
24,077
 
481,536
9,989
10,000,000
99.89
08191215מקמ1219מ.ק.מ. 1219
5,394
12,324
107,879.9
246,479.1
8,987
9,000,000
99.85
08200123מקמ120מ.ק.מ. 120
6,234
10,133
124,687.5
202,657.3
8,985
9,000,000
99.83
08200214מקמ210מ.ק.מ. 210
 
14,851
 
297,010
8,983
9,000,000
99.81
08200313מקמ310מ.ק.מ. 310
481
11,799
9,624.3
235,970
8,981
9,000,000
99.79
08200420מקמ420מ.ק.מ. 420
997
20,714
19,944.5
414,283.9
8,978
9,000,000
99.76
08200511מקמ510מ.ק.מ. 510
68,739
58,939
1,168,567.5
1,001,954.5
8,976
9,000,000
99.73
08200610מקמ610מ.ק.מ. 610
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
8,451,917.70
2,302,352.20
6,149,565.50
116,851.40
מלווה קצר מועד
8,451,917.70
2,302,352.20
6,149,565.50
116,851.40
סה"כ בבורסה
12,283.10
12,283.10
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
8,464,200.80
2,302,352.20
6,161,848.60
116,851.40
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו