לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"חכמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
 
98,466
 
1,969,316.9
10,999
11,000,000
99.99
08190415מקמ419מ.ק.מ. 419
 
25,573
 
511,454
10,997
11,000,000
99.97
08190522מקמ529מ.ק.מ. 529
 
11,342
 
226,848
10,996
11,000,000
99.96
08190613מקמ619מ.ק.מ. 619
779
10,747
15,586.1
214,942.8
8,993
9,000,000
99.92
08190712מקמ719מ.ק.מ. 719
1,550
13,405
30,992.6
268,101.3
8,992
9,000,000
99.91
08190811מקמ819מ.ק.מ. 819
 
23,070
 
461,404.2
8,989
9,000,000
99.88
08190910מקמ919מ.ק.מ. 919
 
13,691
 
273,809.1
8,987
9,000,000
99.86
08191017מקמ1019מ.ק.מ. 1019
499
4,900
9,980.4
98,000.3
8,986
9,000,000
99.84
08191116מקמ1119מ.ק.מ. 1119
299
28,126
5,986.4
562,528.5
8,984
9,000,000
99.82
08191215מקמ1219מ.ק.מ. 1219
6,984
43,120
139,684
862,391.1
8,981
9,000,000
99.79
08200123מקמ120מ.ק.מ. 120
 
11,238
 
224,761.3
8,979
9,000,000
99.77
08200214מקמ210מ.ק.מ. 210
1,056
110,781
17,953.8
1,883,270.6
8,976
9,000,000
99.73
08200313מקמ310מ.ק.מ. 310
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
7,777,011.50
220,183.20
7,556,828.30
113,858
מלווה קצר מועד
7,777,011.50
220,183.20
7,556,828.30
113,858
סה"כ בבורסה
6,590.20
6,590.20
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
7,783,601.70
220,183.20
7,563,418.50
113,858
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו