לוח 6ב - מק"מ

אתר הבורסה - לוח 6ב - מק"מ
שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
מלווה קצר מועד
מחוץ לבורסהסה"כ בבורסהמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
כמות במחזור
באלפי ש"ח
ע"נ
**
שער אחרון בתקופהמספר ניירסימולשם נייר
בנק ישראל- מק"מ
3,127
30,384
50,026.9
486,138.6
11,999
12,000,000
99.99
08191116מקמ1119מ.ק.מ. 1119
750
41,430
11,996.4
662,880.2
11,998
12,000,000
99.98
08191215מקמ1219מ.ק.מ. 1219
5,811
24,000
92,981.4
384,007.5
11,995
12,000,000
99.96
08200123מקמ120מ.ק.מ. 120
 
6,790
 
108,638.5
9,997
10,000,000
99.97
08200214מקמ210מ.ק.מ. 210
1,826
10,590
29,215.2
169,443.9
9,993
10,000,000
99.93
08200313מקמ310מ.ק.מ. 310
4
20,888
64.4
334,203.8
9,992
10,000,000
99.92
08200420מקמ420מ.ק.מ. 420
93,680
9,473
1,498,875
151,567.8
8,993
9,000,000
99.92
08200511מקמ510מ.ק.מ. 510
5
7,813
84.9
125,012
8,993
9,000,000
99.92
08200610מקמ610מ.ק.מ. 610
75,299
3,019
1,204,782.7
48,306.9
8,992
9,000,000
99.91
08200727מקמ720מ.ק.מ. 720
5,934
13,064
94,945.2
209,019.6
8,990
9,000,000
99.89
08200818מקמ810מ.ק.מ. 810
999
34,251
15,980.4
548,013.8
8,990
9,000,000
99.89
08200917מקמ910מ.ק.מ. 910
46,579
107,066
698,691.3
1,605,990.6
8,988
9,000,000
99.87
08201022מקמ1020מ.ק.מ. 1020
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
8,530,866.80
3,697,643.70
4,833,223.10
119,919.60
מלווה קצר מועד
8,530,866.80
3,697,643.70
4,833,223.10
119,919.60
סה"כ בבורסה
סה"כ מ.ק.מ. שנמחקו
8,530,866.80
3,697,643.70
4,833,223.10
119,919.60
סה"כ בורסה + מ.ק.מ. שנמחקו