לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
1.4
 
1.4
03/12/2020מצהנ.ק2מנצפל הנפ אגח ב1095066
1,122
 
1,122
27/12/2020אמות.ק3אמות אגח ג1117357
219.5
 
219.5
10/12/2020אדאה.ק3איידיאייהנ הת ג1127349
3.7
3.7
 
27/12/2020דת.ק20רמדלק(תמר) $ 20-ר1132166
181.2
 
181.2
28/12/2020דרסל.ק2דורסל אגח ב1132711
 
 
 
24/11/2020קלין.ק1קליין אגח א1136977
 
 
 
25/11/2020קסם.ס19קסם.HY$ IBOX1145978
790.6
 
790.6
21/12/2020אמו.אק10אמות אפ 10 לאגח1167600
416
 
416
28/12/2020אאורה.ק9אאורה אגח ט3730397
1,568.7
101.6
1,467.1
28/12/2020אארה.ק11אאורה אגח יא3730421
 
 
 
22/12/2020הסעש.ק1מהום סנטר אגא-רמ3780038
81.7
 
81.7
28/12/2020צרפת.ק8צרפתי אגח ח4250189
460.3
 
460.3
08/12/2020ובקס.ק1וויי בוקס אגח א4860094
1,097.6
 
1,097.6
28/12/2020הכשר.ק18הכשרת ישוב אג186120190
2,404.8
 
2,404.8
14/12/2020אזרם.ק9אזורים אגח 97150337
1,994.8
 
1,994.8
14/12/2020אזרם.ק10אזורים אגח 107150345
21,414.9
 
21,414.9
23/12/2020שטרס.ק4שטראוס אגח ד7460363
31,757.2
105.3
31,651.9
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה