לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
21/05/2019דלסר.ק2דה לסר אגח ב1118587
339.1
 
339.1
25/06/2019דמר.ק4דמרי אגח ד1129667
58,753.8
 
58,753.8
12/06/2019ארפט.ק4ארפורט אגח ד1130426
 
 
 
25/06/2019סוט.ק2רמסויטלנד אגחב-רמ1131234
368.9
 
368.9
23/06/2019גאון.ק2גאון אחז אגח ב1133727
49.8
 
49.8
02/06/2019פסג.ס141פסג.מש מדינה1148493
 
 
 
02/06/2019פסג.ס151פסג.משקונצרניממ1148659
102.9
 
102.9
02/06/2019פסג.ס152פסג.משקונצ+10ממ1148667
 
 
 
19/05/2019פסג.ס49פסג.DB COMMOD1148873
45.1
 
45.1
02/06/2019ספיר.ק4ספיר קור אגח ד3650132
405.2
 
405.2
25/06/2019נתגר.ק6נתנאל גרופ אגחו4210126
6,512.6
 
6,512.6
25/06/2019נץ.ק1נץ קבוצה אגח 14550133
273.6
 
273.6
25/06/2019דסקש.ק8דיסק השק אגח ח6390223
8,206.4
 
8,206.4
25/06/2019נסטר.ק8נורסטאר אגח ח7230295
75,057.4
75,057.4
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה