לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
27/12/2018דקהנ.ק13דקסיה הנפ נד יג1125194
 
 
 
31/12/2018מגה.ק1רממגדל הון אגא-רמ1125483
 
 
 
01/01/2019סלקם.ק7סלקום אגח ז1126002
 
 
 
19/12/2018הרדל.פ1הר.פק.דולר1129014
8,546.1
 
8,546.1
28/01/2019סמט.ק9סאמיט אגח ט1141555
 
 
 
01/01/2019אלדת.נ4אלדן תחב מסחרי41142843
 
 
 
27/12/2018פתאל.ק1פתאל החז אגח א1143437
161,857.1
 
161,857.1
17/01/2019מזהנ.ק35מז טפ הנפק 352310118
43,464.2
 
43,464.2
28/01/2019יואל.ק4יואל אגח 45830120
213,867.4
213,867.4
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה