לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
26/03/2019הרב.ק1רמהראלבטוח אגח1רמ1089655
1,397.6
 
1,397.6
26/03/2019ביג.ק3ביג אגח ג1106947
1.3
 
1.3
05/03/2019שוב.ק4שכון ובי אגח 41117910
97,000
4,705.5
92,294.5
14/03/2019צוזן.ק1צ'וזן נכס אגח א1141894
791.9
 
791.9
26/03/2019אלבר.נמ4אלבר נעמ 41144757
 
 
 
12/02/2019פסג.ס162פסג.חסתלבונד 401149277
 
 
 
12/02/2019פסג.ס163פסג.חסתלבונדשקל1149293
 
 
 
12/02/2019פסג.ס165פסג.חסתלבונד 601149343
 
 
 
12/02/2019פסג.ס166פסג.חסגליל 5-101149368
10,018.8
 
10,018.8
26/03/2019נאוי.ק4נאוי אגח ד2080190
357.5
 
357.5
10/03/2019מלסרן.ק7מליסרון אגח ז3230141
 
 
 
04/03/2019דסקמנ.ק5דיסקונט מנ הת ה7480031
1,105.5
 
1,105.5
20/03/2019פנקס.ק1הפניקס אגח 17670102
2,596.2
 
2,596.2
26/03/2019שפרסל.ק2שופרסל אגח ב7770142
113,268.8
4,705.5
108,563.3
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה