לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
30/09/2019 - 01/09/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,584,463.482,926.697,5692.244,447.6844,50419מדד ת"א-35
11,069,145.569,827.969,1402.330,637.3582,10919אופציות חודשיות  
0 000019חוזים חודשיים  
4,515,317.913,098.828,4292.113,810.3262,39519אופציות שבועיות  
0 000019חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,215
      תאריך18/09/2019
      לסוף תקופה2,287
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,615.48
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)3.43
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)14,206,094.6
יחס מחזור *6.0222
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35