לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
16,086,886.2187,575.1119,2801.865,294.81,044,71616מדד ת"א-35
12,612,045.5167,756.793,3901.950,110.4801,76716אופציות חודשיות  
0 000016חוזים חודשיים  
3,474,840.719,818.425,8901.715,184.3242,94916אופציות שבועיות  
0 000016חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4,313
      תאריך20/04/2020
      לסוף תקופה3,150
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,425.81
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)7.24
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)17,777,867.8
יחס מחזור *4.0484
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35