לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2019 - 01/10/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,189,26678,70092,6462.438,505.3616,08516מדד ת"א-35
10,526,744.466,833.364,1092.525,625.3410,00516אופציות חודשיות  
0 000016חוזים חודשיים  
4,662,521.611,866.728,5372.212,880206,08016אופציות שבועיות  
0 000016חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה2,900
      תאריך22/10/2019
      לסוף תקופה2,656
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,654.13
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)2.39
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)11,159,907.9
יחס מחזור *6.5162
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35