לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
2,635,007.242,738.974,01332.72,266.436,26216שער שקל/דולר
2,631,382.142,73273,912332,24335,88816אופציות חודשיות  
0 000016חוזים חודשיים  
3,625.26.91014.323.437416אופציות שבועיות  
0 000016חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה1,249
      תאריך26/04/2020
      לסוף תקופה823
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.50
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-1.8200