לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2019 - 01/10/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
2,059,745.814,981.358,34039.41,48223,71216שער שקל/דולר
2,056,108.314,973.458,236401,455.323,28516אופציות חודשיות  
0 000016חוזים חודשיים  
3,637.57.91043.926.742716אופציות שבועיות  
0 000016חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה800
      תאריך06/10/2019
      לסוף תקופה639
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.53
שינוי שער מתחילת התקופה (%)1.3500