לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
44,187.41,003.21,146107.210.717116שער שקל/אירו
44,187.41,003.21,146107.210.717116אופציות  
0 000016חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה34
      תאריך23/04/2020
      לסוף תקופה33
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.81
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-2.4000