לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
22.10.12290.1116מניית איי.סי.אל
22.10.12290.1116אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה2
      תאריך27/04/2020
      לסוף תקופה2
שער לסוף תקופה (אגורות)1,217
שינוי שער מתחילת התקופה (%)7.89
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)592,134.6
יחס מחזור *0.0002
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית איי.סי.אל