פס גרפי - מי אנחנו

אודות הבורסה לניירות ערך

הבורסה היא זירת מסחר לניירות ערך שהוקמה בשנת 1953. בבורסה פועלת מערכת מסחר ממוחשבת ומשוכללת, הנקראת "רצף", באמצעותה יכול כל אדם לרכוש או למכור בזמן אמת ניירות ערך, בקלות ובנוחות, באופן רציף, במהלך שעות הפעילות.

הבורסה לניירות ערך ממלאת תפקיד מרכזי בכלכלה הישראלית. הבורסה מאפשרת לחברות לגייס את ההון הדרוש להתפתחותן ובכך תורמת לכלכלה הישראלית, לצמיחת המשק ולתעסוקה. הבורסה גם מאפשרת לציבור הרחב להשקיע בניירות הערך של חברות ישראליות ובכך הופך הציבור לשותף להצלחתה של הכלכלה הישראלית.

בבורסה לניירות ערך נסחרים תחת קורת גג אחת ניירות ערך מגוונים, המאפשרים לציבור להשקיע על פי המאפיינים ורמת הסיכון המתאימים לכל אחד ואחת. מגוון המוצרים הנסחרים בבורסה כולל בין היתר, מניות, איגרות חוב ומוצרים עוקבי מדד.

הבורסה רלבנטית לכל אחד מאזרחי ישראל, מאחר וכספי החיסכון של כל אחד ואחת מאיתנו מושקעים בבורסה, והיא מהווה אמצעי מרכזי לשיתוף הציבור בהצלחת הכלכלה הישראלית.
 
בנין הבורסה ממוקם ברחוב אחוזת בית 2 בתל אביב. בעבר הפעולות היו מתבצעות באמצעות זירת מסחר רועשת ועמוסה, אולם כיום מערכות המסחר בבורסה ממוחשבות לחלוטין. באמצעות המערכות הממוחשבות ניתן לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך, על ידי אחד מחברי הבורסה (בנקים וברוקרים) המורשים לסחור בבורסה בתל אביב (לרשימת חברי הבורסה >). המסחר הוא אנונימי ונעשה על ידי החברים עבור לקוחותיהם.
 
  

מבנה הבורסה

הבורסה היא חברה פרטית עליה חלים מכוח הרגולציה כללי ממשל תאגידי מחמירים.
מסלקת הבורסה, מסלקת המעו"ף והחברה לרישומים, הינן חברות  בבעלות מלאה של הבורסה.

רשות ניירות ערך הינה הרגולטור המפקח על  פעילות הבורסה.
 
באפריל 2017 אישרה הכנסת תיקון חוק ניירות ערך בנושא שינוי מבנה הבעלות של הבורסה. בספטמבר 2017 אישר בית המשפט המחוזי את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו הפכה הבורסה לחברה למטרות רווח, תוך הפרדה בין הבעלות בבורסה לבין החברות בה. 
 
בהמשך לאמור לעיל, אישרה רשות ניירות ערך באוגוסט 2018 את העסקה לשינוי מבנה הבעלות בבורסה במסגרתה רכשו חמישה משקיעים בינלאומיים, כמפורט להלן, את רוב מניות הבורסה מחברי הבורסה:
 1. Manikay Partners LLC
 2. Dalton Investments LLC 
 3. Moelis Australia Asset Management Ltd
 4. Novo Nordisk Foundation
 5. Sunsuper PTY Ltd

להלן הרכב בעלי המניות בבורסה כיום:

הרכב בעלי המניות בבורסה

שירותים מתקדמים לשוק ההון

הבורסה מספקת, בין היתר, את השירותים הבאים: 
 • גיוס הון וחוב לחברות ולממשלה לצורך מימון פעילותן.
  מידע נוסף  >
 • מסחר וסליקה בניירות ערך, הנסחרים בבורסה וכן בניירות ערך, שהונפקו ללא תשקיף למשקיעים מוסדיים (לא לציבור).
  מידע נוסף על המסחר בבורסה >
  מידע נוסף על מסלקות הבורסה >
   
 • מניות דואליות: שירותי סליקה והעברת תשלומים למחזיקי מניות דואליות בחו"ל בשיתוף עם ה-DTCC (מסלקת ניירות הערך הגדולה בארה"ב ובאירופה).
  מידע נוסף על מניות דואליות >
  מידע נוסף על שירותי מסלקה לדואליות >

 • החברה לרישומים: החברה לרישומים הוקמה בינואר 2018  כחברת בת פרטית בבעלות מלאה של הבורסה. בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך, עיסוקה היחיד של החברה לרישומים יהיה החזקת ניירות ערך. החברה לרישומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
  • רישום תקין ושלם של כמות ניירות ערך שרשומה על שמה (ומוחזקת בידי הציבור).
  • משמשת כצינור להעברת תשלומים הנובעים מאירועי חברה (כגון: דיבידנד, ריבית) מן החברות המנפיקות למחזיקים הסופיים של ניירות הערך.
 • אתר הבורסה: באתר הבורסה ניתן למצוא מידע שוטף על נתוני המסחר בבורסה וכן מידע, סקירות, מחקרים ולוחות נתונים היסטוריים בנושאים הקשורים למסחר ולשוק ההון.

 • מערכת מאיה: הפצת הודעות החברות הנסחרות דרך מערכת מאיה (מערכת אינטרנט להודעות החברות–maya.tase.co.il) והודעות בורסה. 

מחלקות הבורסה

להלן פירוט המחלקות הפועלות בבורסה: 
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול 
 • המחלקה הכלכלית
 • מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים
 • מחלקת הסליקה 
 • מחלקת חברים ופיקוח 
 • מחלקת ניהול סיכונים 
 • מחלקת  פיתוח עסקי ואסטרטגיה
 • המחלקה המשפטית 
 • מזכירות החברה 
 • מחלקת משאבי אנוש 
 • מחלקת כספים ומנהל 
 • מחלקת ציות  ואכיפה בבורסה ובמסלקות
 • דוברות ויחסי ציבור
 

היסטוריה בורסאית

מאז הקמתה בשנת 1935 כ"לשכת חליפין לניירות ערך" בתוך סניף של בנק אנגלו-פלשתינה המנדטורי ועד המעבר למשכנה הנוכחי הנותן מענה הולם לאתגרים הטכנולוגיים העכשוויים, עברה הבורסה לניירות ערך גלגולים ומשכנים שונים.