פס גרפי - מי אנחנו

אודות הבורסה לניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל אביב התאגדה בישראל בספטמבר 1953. לבורסה רישיון לניהול שוק מוסדר למסחר בניירות ערך בישראל, בדרך של הפגשת פקודות קניה ומכירה של ניירות ערך, על פי כללים שנקבעו ופורסמו מראש.

הבורסה לניירות ערך הינה הבורסה היחידה בישראל וממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי. הבורסה מהווה תשתית שוק בעלת חשיבות לצמיחתו והיא "המגרש הביתי" של מגייסי ההון בישראל, חברות וממשלה, וכן של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל. הבורסה מאפשרת לחברות לגייס את ההון הדרוש להתפתחותן ובכך תורמת לכלכלה הישראלית ולצמיחת המשק ולתעסוקה. עבור המשקיעים, הבורסה היא זירת מסחר משוכללת ואמינה, לקניה ומכירה של ניירות ערך, לרבות מגוון רחב של מכשירים פיננסיים. 

בבורסה פועלת מערכת מסחר ממוחשבת ומשוכללת, הנקראת "רצף", באמצעותה יכול כל אדם לרכוש או למכור בזמן אמת ניירות ערך, בקלות ובנוחות, באופן רציף, במהלך שעות הפעילות. באמצעות המערכות הממוחשבות ניתן לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך, על ידי אחד מחברי הבורסה (בנקים וברוקרים) המורשים לסחור בבורסה בתל אביב (לרשימת חברי הבורסה >). המסחר הוא אנונימי ונעשה על ידי החברים עבור לקוחותיהם.

בבורסה לניירות ערך נסחרים תחת קורת גג אחת ניירות ערך מגוונים, המאפשרים לציבור להשקיע על פי המאפיינים ורמת הסיכון המתאימים לכל אחד ואחת. מגוון המוצרים הנסחרים בבורסה כולל, בין היתר, מניות, איגרות חוב ותעודות סל. הסבר על המוצרים הנסחרים בבורסה >
 
הבורסה רלבנטית לכל אחד מאזרחי ישראל, מאחר שכספי החיסכון של כל אחד ואחת מאיתנו מושקעים בבורסה, והיא מהווה אמצעי מרכזי לשיתוף הציבור בהצלחת הכלכלה הישראלית.

בנין הבורסה ממוקם ברחוב אחוזת בית 2 בתל אביב.  

 

מבנה הבורסה

החל מיום 1 באוגוסט, 2019 הבורסה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב, זאת לאחר הנפקת מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יולי 2019.
הבורסה הנפיקה 31.7% מהון המניות שלה למשקיעים מוסדיים גלובליים וישראלים וכן לציבור הרחב והחלה להיסחר תחת הסימול "ברסה".
לבורסה חברות בנות בבעלות מלאה הכוללות את מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים, אשר פועלות יחד לקיום מסחר וסליקה בניירות ערך ופעולות נלוות לכך.

 

שירותים מתקדמים לשוק ההון

הבורסה מספקת, בין היתר, את השירותים הבאים: 
 • גיוס הון וחוב לחברות ולממשלה לצורך מימון פעילותן.
  מידע נוסף  >
 • מסחר וסליקה בניירות ערך, הנסחרים בבורסה וכן בניירות ערך, שהונפקו ללא תשקיף למשקיעים מוסדיים (לא לציבור).
  מידע נוסף על המסחר בבורסה >
  מידע נוסף על מסלקות הבורסה >
   
 • מניות דואליות: שירותי סליקה והעברת תשלומים למחזיקי מניות דואליות בחו"ל בשיתוף עם ה-DTCC (מסלקת ניירות הערך הגדולה בארה"ב ובאירופה).
  מידע נוסף על מניות דואליות >
  מידע נוסף על שירותי מסלקה לדואליות >

 • החברה לרישומים: החברה לרישומים הוקמה בינואר 2018  כחברת בת פרטית בבעלות מלאה של הבורסה. בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך, עיסוקה היחיד של החברה לרישומים יהיה החזקת ניירות ערך. החברה לרישומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
  • רישום תקין ושלם של כמות ניירות ערך שרשומה על שמה (ומוחזקת בידי הציבור).
  • משמשת כצינור להעברת תשלומים הנובעים מאירועי חברה (כגון: דיבידנד, ריבית) מן החברות המנפיקות למחזיקים הסופיים של ניירות הערך.
 • אתר הבורסה: באתר הבורסה ניתן למצוא מידע שוטף על נתוני המסחר בבורסה וכן מידע, סקירות, מחקרים ולוחות נתונים היסטוריים בנושאים הקשורים למסחר ולשוק ההון.

 • מערכת מאיה: הפצת הודעות החברות הנסחרות דרך מערכת מאיה (מערכת אינטרנט להודעות החברות–maya.tase.co.il) והודעות בורסה. 

מחלקות הבורסה

להלן פירוט המחלקות הפועלות בבורסה: 
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול 
 • המחלקה הכלכלית
 • מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים
 • מחלקת הסליקה 
 • מחלקת חברים ופיקוח 
 • מחלקת ניהול סיכונים 
 • מחלקת  פיתוח עסקי ואסטרטגיה
 • המחלקה המשפטית 
 • מזכירות החברה 
 • מחלקת משאבי אנוש 
 • מחלקת כספים ומנהל 
 • מחלקת ציות  ואכיפה בבורסה ובמסלקות
 • דוברות ויחסי ציבור
 

היסטוריה בורסאית

מאז הקמתה בשנת 1935 כ"לשכת חליפין לניירות ערך" בתוך סניף של בנק אנגלו-פלשתינה המנדטורי ועד המעבר למשכנה הנוכחי הנותן מענה הולם לאתגרים הטכנולוגיים העכשוויים, עברה הבורסה לניירות ערך גלגולים ומשכנים שונים.