מדיניות פרטיות מהדורת פברואר 2020

​הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והחברות המשתייכות לקבוצת הבורסה (להלן – "הבורסה" או החברה" או כל פנייה במסמך זה בגוף ראשון) רואה חשיבות רבה בשמירה על הפרטיות .הבורסה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הבורסה  מפעילה אתרים בדומיין  tase.co.il (להלן – "האתר"). הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהבורסה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיה הדיגיטליים, לרבות באתר, ביישומונים (אפליקציות) סלולריים ובשירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים, מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך בשירותים, לרבות באתר ו/או באפליקציות, יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ו/או לדרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על הבורסה.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.

המידע יישמר במאגרי המידע של החברה למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו. המידע יוחזק במאגרי המידע של הבורסה ו/או מי מטעמה או עבורה.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
פרטי קשר - אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, מידע על אמצעי תשלום, מקום עבודה, עיסוק ותפקיד, מספר טלפון נייד או נייח. המידע כאמור ייאסף מתוך מידע הנמסר על ידך באופן ישיר במסגרת מילוי פרטיך האישיים או במסגרת הרשמה ו/או שימוש בשירותים או כתוצאה מפנייה שלך לחברה, או מתוך מידע שנקבל מצדדים שלישיים.

מידע בקשר לשימוש בטכנולוגיות - אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות המאפשרות לעקוב אחר הפעילות באתר וביישומונים (אפליקציות) הסלולריים, לצרכי אבטחת מידע, ייעול השירותים, התאמת השירותים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי סטטיסטיקה, פרסום ושיווק השירותים. חלק מטכנולוגיות אלה מסופקות על-ידי צדדים שלישיים.

בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של גוגל Google Analytics, Google Tag Manager, ו Firebase ובטכנולוגיות של Facebook ושל Lucky Orange. השימוש כאמור נעשה בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.

בין השאר, אנו נשתמש בקוקיות (cookies). ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתרי האינטרנט שלנו. כמו כן, באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון; כתובת IP, מועדי התחברות, משך ביקורך, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום מבוסס כתובת IP, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, קודי זיהוי דיגיטליים אחרים ועוד. 

ניתן לעדכן או לשנות את ההגדרות במכשירך/ במחשבך ועל ידי כך לחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies. יחד עם זאת, אם תחסום  קוקיות, ייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך או  שתידרש להזין מחדש את הפרטים שלך. שינוי הגדרות כאמור הינו באחריותך.

מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות על ידי צדדים שלישיים ניתן למצוא בכתובות:
https://policies.google.com/technologies?hl=en
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://www.luckyorange.com/privacy.php
תוכל גם לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
גוגל מציעה גם תוסף לדפדפנים שמונע ממנה לאסוף מידע.

מידע שיימסר במסגרת השתתפות בסקרים - לעיתים נבקש ממך למסור מידע באמצעות השתתפותך בסקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי וניתן לבחור שלא למסור את המידע.

מידע על אחרים - כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

מהם השימושים שנעשה במידע?
אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, לרבות באמצעות צד ג', צרכים תפעוליים, יצירת קשר, מענה על פניות ציבור, שירות לקוחות, שיווק ישיר או אוטומטי, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים, בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים והכל בכפוף להוראות כל דין. 

הבורסה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמה. תוצרי עיבוד המידע עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

העברת מידע לצד שלישי
הבורסה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

 • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
 • במסגרת שיתוף פעולה של החברה עם קבלני משנה וספקים שמסייעים לנו (כמו חברות לטיפול בתשלומים בכרטיסי אשראי, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה, רואי חשבון, עורכי דין, בנקים, מוקדי שירות לקוחות, וחברות תקשורת). 
 • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
 • אם התקבל צו שיפוטי המורה לחברה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן. 
 • לצרכי התגוננות מפני תביעות משפטיות. 
 • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.
 • בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

שימוש ביישומונים (אפליקציות)
בנוסף לכל האמור במסמך זה חשוב לנו להדגיש את הנקודות הבאות בכל הקשור לשימוש באפליקציות המוצעות על ידינו: 

 • כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה במכשירך, לפעולות שבוצעו באפליקציה, עדכונים חשובים וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך או באפליקציה, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה במכשירך.
 • גישות והרשאות:
  • הרשאה לקבלת Push Notifications ע״י האפליקציה - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שתוכל לקבל התראות "דחיפה", Push Notifications, הקשורות לעדכונים חשובים, וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או השימוש באפליקציה והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
  • גישה לגלריית  התמונות, והתקני אחסון וזיכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת ככל שתבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או ממסכי האפליקציה ו/או על מנת שתוכל לבחור  מגלריית התמונות שלו תמונות לתמונת פרופיל/רקע ו/או לצורך טעינת קבצים מזיכרון המכשיר לבקשתך.
  • גישה לקריאת הודעת SMS - גישה זו נדרשת לשם טיוב נתונים ואבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים וכן עבור קריאת קוד SMS שנשלח למכשיר באופן אוטומטי.
  • גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) – נדרשת עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה.

בכל עת תוכל לשנות את הגדרות הגישה של היישומונים (אפליקציות) דרך ההגדרות במכשירך.

קישורים לצדדים שלישיים
בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שתבחר לעשות שימוש בקישורים כאמור, תהיה כפוף מרגע השימוש לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר, כי האחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.

פרסומות ודיוור ישיר
המידע  עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של החברה או מי מטעמה, וגם לצרכי העברת מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.  

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות.

באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, באמצעות פנייה בכתב אל החברה לכתובת הדוא"ל שצוינה  בדיוור או באמצעות דף "צור קשר" שבאתר גם כדי למחוק מידע אחר.

לתשומת ליבך, ייתכן כי גם לאחר בקשתך להימחק מרשימת התפוצה תמשיך לקבל דיוורים אותם החברה חייבת ו/או רשאית לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו
בכפוף לחוק, ניתן לפנות בכתב אל החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותיך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, את מחיקתו, בכפוף להוראות הדין. בפנייתך אל החברה עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע
החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך כך, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון קביעת סיסמה מורכבת, שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים
החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת בשירותים המקוונים.

פנייה אל החברה
ניתן לפנות ישירות אל החברה בכל עניין הקשור לאמור לעיל בדרכים הבאות: