הנהלת חברת דלק תמלוגים פתחה הבוקר את המסחר לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה

הודעה לעיתונות
27/06/2018
 

הבוקר פתחה הנהלת חברת דלק תמלוגים את המסחר לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך.

דלק תמלוגים הוקמה על ידי דלק אנרגיה לצורך מימוש אחזקותיה בתמלוג העל ממאגרי תמר ודלית, כאשר תמורת ההנפקה יועדה לצורך תשלום עבור הזכות לתמלוגים.

החברה השלימה גיוס של כ- 130 מיליון שקל תמורת 60% מהון מניותיה וגייסה אגרות חוב בסך של כ- 425 מיליון ₪.
דלק תמלוגים מצטרפת ל- 8 החברות החדשות שרשמו את מניותיהן למסחר בבורסה מתחילת 2018. גיוסי ההון של 9 החברות החדשות הסתכמו בכ- 1.6 מיליארד שקל, ושווי השוק שלהן מסתכם כיום בכ- 8.4 מיליארד שקל.
החברה מצטרפת לענף חיפושי הנפט והגז הכולל 18 חברות ושותפויות עם שווי שוק של כ- 33 מיליארד שקל. מניות החברה צפויות להיכנס למדדי ת"א-צמיחה ות"א נפט וגז במועד העדכון החצי שנתי ב- 2 באוגוסט. סדרת האג"ח תתווסף למדד תל בונד דולר במועד השקת המדד בחודש יולי.

אסי ברטפלד, יו"ר דלק תמלוגים: "משק הגז והנפט הוא מהבולטים והמעניינים היום בשוק ההון, ואני בטוח שימשיך כך גם בעתיד. דלק תמלוגים היא חברה צעירה ועדין קטנה, אבל באסטרטגיה נכונה, היא תגדל, תתפתח ותתקדם לרכישת תמלוגים ממאגרים נוספים, וכך תהפוך לחברה עצמאית וחזקה".

חני שטרית בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה, אמרה: "אני מברכת על הצטרפותה של דלק תמלוגים למשפחת החברות הציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה, חברה אשר מבוססת על תמלוג ממאגרי הגז של ישראל. החברה אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד של מרבית רווחיה, כך שהחברה  מהווה עבור המשקיעים כלי השקעה מניב בתחום תמלוגי הגז. ענף חיפושי הנפט והגז מהווה דוגמא לענף שהתפתח וצמח בזכות היכולת לגייס מהציבור באמצעות הבורסה הישראלית, ועתה כלכלת ישראל וציבור המשקיעים הישראלי נהנה מהפירות מציאת מאגרי הגז."

בתמונה:
אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה; שלמה לנדאו דירקטור דלק תמלוגים, רמי ארמון דירקטור דלק תמלוגים; ברק משרקי סמנכ"ל הכספים קבוצת דלק;  חיים קוגמן, רואה חשבון דלק תמלוגים ; מאיר מנחם, מנכ"ל ודירקטור דלק תמלוגים; אסי ברטפלד, יו"ר דלק תמלוגים; עו"ד יעל גירון, עו"ד דלק תמלוגים; ליאורה פרט לוין יועצת משפטית קבוצת דלק; חני שטרית בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה
                               
קרדיט לצלם: עומר מסינגר. התמונה ללא תמורה כספית.

הנהלת חברת דלק תמלוגים פתחה הבוקר את המסחר לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה