לראשונה הציבור יוכל להשוות את עמלות המסחר בבורסה במסגרת החוק לשינוי מבנה הבעלות החל מהיום הבורסה תפרסם באתר האינטרנט שלה את טבלת השוואת העמלות בין חברי הבורסה

הודעה לעיתונות
06/08/2018
 

מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב: "זהו שלב נוסף במסגרת המהלך של משרד האוצר ורשות ניירות ערך לשינוי מבנה הבעלות על הבורסה, וזאת בדומה לנעשה בבורסות בעולם. פרסום השוואת העמלות, יגביר את התחרות על ציבור המשקיעים ויהפוך את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב"

הבורסה לניירות ערך החלה לפרסם היום באתר האינטרנט שלה מידע על עמלות מסחר וסליקה שגובים חברי הבורסה מלקוחותיהם והכל באופן שיאפשר השוואה בין העמלות שגובים חברי הבורסה השונים.

במסגרת החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה, אותו קידמו משרד האוצר ורשות ניירות ערך אשר אושר באפריל 2017, אושר חוק ניירות ערך אשר במסגרתו על חברי הבורסה לדווח לבורסה על כל העמלות שהם גובים מלקוחותיהם ועל הבורסה לפרסם באתר האינטרנט שלה את העמלות כאמור. 

בנוסף, נקבע בחוק, כי חבר הבורסה יציין בפני לקוח המבקש לפתוח ולנהל באמצעותו חשבון ניירות ערך, שהעמלות שחברי הבורסה גובים בעד השירות מתפרסמות על ידי הבורסה וניתנות להשוואה.

להלן המידע שיפורסם באתר הבורסה לצורך השוואת העמלות:

  • שיעורי עמלות ממוצעות שנגבו בפועל מלקוחות, לפי שווי תיק ניירות ערך.
  • עמלות מסחר וסליקה תעריפיות שגובה חבר הבורסה מלקוחותיו, בהתאם לתעריפון של חבר הבורסה.

האתר יאפשר להשוות בין חברי הבורסה על כל סוג של עמלה בנפרד וכן לצפות בפירוט העמלות עבור כל חבר בורסה.

מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב: "זהו שלב נוסף במסגרת המהלך של משרד האוצר ורשות ניירות ערך לשינוי מבנה הבעלות על הבורסה, בדומה לנעשה בבורסות בעולם. פרסום השוואת העמלות, יגביר את התחרות על ציבור המשקיעים ויהפוך את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב"

קישור לטבלת השוואה >