הבורסה תאפשר לראשונה רישום למסחר של קרנות ריט זרות במסגרת הרישום הכפול

הודעה לעיתונות
18/09/2019
 
זאת כחלק ממאמצי הנהלת הבורסה להרחיב את מגוון המוצרים למסחר בבורסה בתל אביב 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מודיעה היום (.18.9.19) על כוונתה לאפשר לראשונה רישום למסחר של קרנות השקעה במקרקעין (קרנות ריט) זרות במסגרת חוק הרישום הכפול. זאת, בעקבות פניה של מספר קרנות ריט זרות הנסחרות בבורסות בחו"ל המוכרות לצורך רישום כפול עם הבורסה בתל אביב. 

ראוי לציין כי בישראל ובמדינות נוספות קרן ריט מאוגדת כחברה, כך שמניותיה מונפקות בבורסה ואילו במספר בורסות הגוף המונפק הוא TRUST, מבנה משפטי ייחודי שהותאם לצורך הנפקה בבורסה ודומה יותר למבנה של שותפות מוגבלת. 

כיום רק חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בחו"ל ושאותה בורסה הוגדרה בחוק כבורסה מוכרת לעניין הרישום הכפול, יכולה להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב. 

לאחרונה פנו לבורסה מספר קרנות ריט זרות המאוגדות כ-TRUST, ​בבקשה להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב. 

הבורסה תאפשר לקרנות ריט אשר הוגדרו ככאלו על פי חוקי המס החלים עליהם ושיצהירו על כך במסמך הרישום, לרשום את יחידות הקרן גם בבורסה בתל אביב במסגרת הרישום הכפול. אפשרות זאת תינתן לקרנות שיחידותיהן נסחרות כבר בבורסות בחו"ל או לכאלו שיירשמו למסחר בו זמנית בבורסה בחו"ל ובבורסה בתל אביב. 

מהלך זה הינו חלק ממאמצי הבורסה להרחיב את מגוון המוצרים להשקעה באמצעות הבורסה באופן שקוף, נזיל וזמין. 

טיוטה להערות הציבור בנושא זה עלתה הבוקר במערכת מאיה של הבורסה.