הקלטת שיחת ועידה מיום 24.11.20- דוחות כספיים רבעון שלישי לשנת 2020

הודעה לעיתונות
25/11/2020