דירקטוריון הבורסה אישר את ברק קפיטל השקעות 2006 כחבר בורסה ישראלי ראשון מסוג נוסטרו

הודעה לעיתונות
21/06/2020
 

​דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר בישיבתו מיום חמישי, 18 ביוני, 2020 את הצטרפותו של ברק קפיטל השקעות 2006 כחבר בורסה ראשון מסוג נוסטרו. חבר נוסטרו הינו חבר הפועל לחשבונו העצמי בלבד.

החברה הינה חלק מקבוצת ברק קפיטל, שעיסוקה העיקרי הינו מסחר בניירות ערך, נגזרים ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם. ברק קפיטל, אחד השחקנים המרכזיים בשוק ההון בישראל, פועלת משנת 2006 תחת ניהולו של מר אייל בקשי.

 אישור הצטרפותו של ברק קפיטל כחבר מסוג נוסטרו לבורסה, מתאפשר לראשונה, לאחר שהבורסה הסירה את החסמים להצטרפותם של חברי בורסה חדשים, לרבות חברים מסוג נוסטרו, וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה.