החל מ- 2 בפברואר 2020 – הבורסה דוחה את מועד מסחר הפתיחה במניות הכלולות במדדי הבורסה, לשעה 10:00

הודעה לעיתונות
14/01/2020
 

בכך מתאימה הבורסה את שעת מסחר הפתיחה בתל אביב למקובל בבורסות באירופה

דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו מיום 12.1.20 לדחות ב- 15 דקות את שעת מסחר הפתיחה במניות הנסחרות בבורסה וכלולות במאגר "תמר", ביחידות בקרנות סל בשוק המניות, ביחידות של קרנות חוץ נסחרות בשוק המניות וביחידות של קרנות נאמנות סגורות. בכך מתאימה הבורסה את שעת מסחר הפתיחה בתל אביב למקובל בבורסות באירופה.

שלב מסחר הפתיחה בניירות ערך אלו, יתקיים מידי יום במועד אקראי, בין 9:59 ל- 10:00

בהתאם, תחילת המסחר בנגזרים תדחה אף היא ב-15 דקות ותתקיים בשעה 9:45.

מועד מסחר הפתיחה במניות שאינן כלולות במאגר "תמר" ובניירות ערך המירים הנסחרים בשוק המניות, יישאר ללא שינוי ויתקיים מידי יום בשעה 10:15.

השינויים האמורים במועדי המסחר יחלו ב-2 בפברואר, 2020.