הבורסה תאפשר לראשונה לחברת הנסחרות בתל-אביב ובאירופה ביצוע תשלומי חברות - Corporate Actions - במטבעות אירופאיים המהלך יאפשר לתאגידים אירופאיים גלובאליים להנפיק איגרות חוב הנסחרות בבורסה בתל-אביב ומשלמות במטבעות אירופאיים

הודעה לעיתונות
21/01/2020
 

דירקטוריון מסלקת הבורסה אישר לראשונה (12.1.20) תהליך עבודה חדש, המאפשר לחברות הנסחרות בתל-אביב ובאירופה, סליקת תשלומי חברות (Corporate Actions) במטבעות אירופאיים.

המהלך הוא חלק ממאמצי הבורסה בתל-אביב להרחיב את השירותים לחברות שניירות הערך שלהן נסחרים בתל-אביב באירופה וליצור סטנדרטיזציה בין תהליכי ביצוע תשלומים באירופה ובתל-אביב. מהלך זה יאפשר גם לתאגידים אירופאיים גלובאליים להנפיק איגרות חוב הנסחרות בבורסה בתל-אביב בש"ח ומשלמות במטבעות אירופאיים, מה שלא ניתן היה לעשות עד כה.

כיום נסחרות בבורסה בתל-אביב ארבע חברות (ארנג'יאן נפט וגז, באטמ תקשורת מתקדמת, קרדן אן וי, מטומי מדיה גרופ) ועשרים ושלוש קרנות חוץ נסחרות (ETF) של חברת ניהול הנכסים בלאקרוק,  שניירות הערך שלהן נסחרים גם באירופה.

עד כה נדרשו חברות אלו לבצע תשלומי חברות (כמו דיבידנד וריבית) במטבעות ש"ח ודולר בלבד. דרישה זו עשויה הייתה להציב קשיים בפני חברה הנסחרת באירופה ומשלמת למחזיקי המניות שלה במטבעות אירופאיים.

החל מהיום, והודות לשיתוף פעולה עם Euroclear Bank, יוכלו חברות אלו, וכן חברות נוספות שניירות הערך שלהן נסחרים באירופה ויבקשו לבצע רישום כפול בבורסה בתל-אביב, לשלם למחזיקי ניירות הערך שלהם גם במטבעות אירופאיים, כמו אירו וליש"ט. יודגש כי קניית ומכירת ניירות ערך של החברות הללו בבורסה בתל-אביב ימשיכו להתבצע בש"ח בלבד.

נוסף על כך, המהלך יאפשר לתאגידים אירופאיים גלובאליים המבקשים לעשות כן, להנפיק בבורסה בתל-אביב איגרות חוב הנסחרות בש"ח ומשלמות במטבע אירופאי, בתהליך שנקרא Global Debt Offering.

Euroclear Bank הינו גוף פיננסי בינלאומי, המספק שירותי סליקה ותפעול ניירות ערך ללקוחות ולגופים פיננסיים ביותר מ-90 מדינות, ובלמעלה מ- 50 מטבעות. Euroclear Bank הצטרף לבורסה באוגוסט 2019 כחבר משמורן (Custodial Member), ומאז מנהל בה את נכסי לקוחותיו באופן ישיר. שיתוף הפעולה עם Euroclear Bank מאפשר לבורסה בתל-אביב להרחיב את שירותיה לחברות הנסחרות בה, ולהציע לחברות הללו שירותי סליקה במגוון של מטבעות.