הבורסה פרסמה את הרכבי מדדי הנדל"ן החדשים: מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב חו"ל ייכנסו לתוקף החל מ- 9 בפברואר, 2020

הודעה לעיתונות
27/01/2020
 

הבורסה לניירות ערך פרסמה ביום חמישי האחרון את רשימות החברות המרכיבות את שלושת מדדי הנדל"ן החדשים אשר ייכנסו לתוקף ב- 9 בפברואר, 2020: מדד ת"א-בנייה, מדד ת"א-מניב ישראל ומדד ת"א-מניב חו"ל. שלושת המדדים יצטרפו למדד ת"א-נדל"ן הוותיק ובסה"כ תמנה משפחת מדדי הנדל"ן של הבורסה 4 מדדים רציפים.

התשואה הגבוהה של מדד ת"א-נדל"ן בשנה האחרונה עוררה בשוק ביקוש למוצרים פיננסים נוספים המבוססים על מניות מענף הנדל"ן. השקת המדדים החדשים נועדה לאפשר למשקיעים המבקשים להשקיע בחברות נדל"ן מניב, הבחנה גיאוגרפית בין נדל"ן מניב בישראל לבין נדל"ן מניב בחו"ל וכן לאפשר השקעה בסל של חברות בנייה. המדדים החדשים יושקו במסגרת הרחבת סל השירותים והמוצרים - אחד היעדים האסטרטגיים של הבורסה לניירות ערך.

בסוף 2019 נכנס לתוקף שינוי סיווג ענף נדל"ן ובנייה הכולל שני תתי ענף חדשים – האחד, תת ענף בו ייכללו חברות נדל"ן מניב שעיקר עסקיהן בישראל, והשני, תת ענף בו יכללו חברות נדל"ן מניב שעיקר עסקיהן בחו"ל. (במקביל בוטל תת-הענף הקיים - נדל"ן מניב). במדד זה יוכלו להיכלל גם חברות נדל"ן מניב שעיקר עסקיהן בחו"ל, אף אם ועדת מדדים קבעה שלחברה אין זיקה של ממש לישראל.

להלן רשימת הרכבי המדדים החדשים:

ת"א-בניה: https://www.tase.co.il/he/market_data/indices/updates/components/indices?category=1&objId=181&updType=0&dType=1&View=0&d=2020-01-23

ת"א-מניב ישראל:  https://www.tase.co.il/he/market_data/indices/updates/components/indices?category=1&objId=182&updType=0&dType=1&View=0&d=2020-01-23

ת"א-מניב חו"ל: https://www.tase.co.il/he/market_data/indices/updates/components/indices?category=1&objId=183&updType=0&dType=1&View=0&d=2020-01-23