הבורסה משיקה אופציות על מנית אלוני-חץ

הודעה לעיתונות
04/03/2020
 

המסחר באופציות החדשות יחל​ ביום חמישי, 23 באפריל, 2020

​דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום חמישי (27.2.20) השקת אופציות על מנית אלוני-חץ נכסים והשקעות, הנכללת, בין היתר, גם במדד ת"א-35.

כיום נסחרות אופציות על 26 מניות הנכללות במדד ת"א-125, רובן במדד ת"א-35. 

האופציות יושקו לאור בקשות שהתקבלו מפעילי שוק והניסיון החיובי שיש לבורסה עם בקשות כאלו וכחלק ממדיניותה של הבורסה להרחיב את מגוון האופציות הרשומות למסחר ואת סל המוצרים, במטרה לגוון את אפשרויות ההשקעה.

אופציות על מניות החלו להיסחר בבורסה בשנת 2009 ומחזור המסחר היומי הממוצע בהן בשנת 2019 עמד על כ-3,100 אופציות.

המאפיינים "הכלליים" (אורך חיי האופציות, שער קובע למימוש וכו') של האופציות המוצעות יהיו זהים לאלו של האופציות על מניות הנסחרות כיום, בעוד שהמאפיינים "הספציפיים" (מכפיל נכס הבסיס, טווח התנודה המירבי והתנודה בסטיית התקן לצורך חישוב ביטחונות) יהיו כמפורט בפרסום הבורסה.

המסחר באופציות החדשות יחל ​ביום חמישי, ה- 23 באפריל, 2020.