הקלטת שיחת ועידה מיום 24.3.20 - דוחות כספיים לרבעון רביעי ולשנת 2019

הודעה לעיתונות
25/03/2020