הקלטת שיחת ועידה מיום 26.5.20 - דוחות כספיים לרבעון ראשון לשנת 2020

הודעה לעיתונות
27/05/2020