לראשונה - חבר בורסה ישראלי מסוג נוסטרו - ברק קפיטל הגישה בקשה להצטרפות כחבר בורסה

הודעה לעיתונות
03/06/2020
 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מודיעה היום (3 ביוני, 2020) כי ברק קפיטל השקעות 2006 הגישה בקשה להתקבל כחבר בורסה מסוג נוסטרו. חבר נוסטרו הינו חבר הפועל לחשבונו העצמי בלבד.

הגשת הבקשה מתאפשרת לראשונה, לאחר שהבורסה הסירה את החסמים להצטרפותם של חברי בורסה חדשים, לרבות חברים מסוג נוסטרו, וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה.

החברה הינה חלק מקבוצת ברק קפיטל, שעיסוקה העיקרי הינו מסחר בניירות ערך, נגזרים ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם. ברק קפיטל, אחד השחקנים המרכזיים בשוק ההון בישראל, פועלת משנת 2006 תחת ניהולו של מר אייל בקשי .

אייל בקשי,  מנכ"ל ברק קפיטל אמר כי: "אנו מברכים את הנהלת הבורסה על האפשרות לצרף חברי בורסה חדשים  ומייחלים לשיתופי פעולה שיביאו להגדלת המחזורים והנזילות בבורסה בישראל."

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך אמר כי: "אנו שמחים על הצטרפות ברק קפיטל כחבר נוסטרו בבורסה בתל אביב. ההצטרפות הינה תוצאה של הסרת חסמים ושינויים בכללי הבורסה, המאפשרת צירוף חברים חדשים הפועלים כנוסטרו בבורסה. זהו  אחד מיעדיה האסטרטגיים של הבורסה להגדלת סוגי החברים והגברת התחרות. אנו מאמינים כי שינוי הכללים יאפשר גם לגופים פיננסיים נוספים להצטרף כחברי בורסה". 

​ההחלטה טעונה אישור דירקטוריון הבורסה.