הקלטת שיחת ועידה מיום 11.8.20- דוחות כספיים רבעון שני לשנת 2020

הודעה לעיתונות
12/08/2020