מדד המשקיעים הזרים בבורסה – "ת"א-השקעות זרות" הבורסה לניירות ערך בוחנת השקת מדד חדש וראשון מסוגו בו ייכללו מניות של חברות אשר משקיעים בהן זרים המדד החדש צפוי לכלול 22 חברות בשווי שוק כולל של כ-190 מיליארד ש"ח

הודעה לעיתונות
08/12/2020
 

הבורסה קוראת לחברות הנסחרות לדווח באופן וולונטרי בטופס ייעודי חדש על אחזקות משקיעים זרים במניות החברה, זאת, בין היתר, על מנת לשקף לציבור הרחב את היקף ההשקעות הזרות בהן

​תל אביב, 8 בדצמבר 2020 - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) בוחנת השקת מדד חדש וראשון מסוגו בישראל, בו תיכללנה מניות של חברות הנסחרות בבורסה, בהן מחזיקים גופים זרים. המדד החדש נבחן, בין היתר, לאור ממצאי מחקר* מקיף של רשות ניירות ערך והוא יתבסס על דיווחי החברות לרשות ולבורסה.

הבחינה של השקת המדד באה על רקע העניין הרב שמגלים משקיעים זרים בבורסה הישראלית ובחברות המקומיות הנסחרות בה והוא משקף את האמון שנותנים משקיעים מרחבי העולם בחברות אלו.  

המדד נמצא בהלימה עם צעדים רבים שנוקטות רשות ניירות ערך והבורסה להסרת חסמים בפני משקיעים והרחבת גיוון המשקיעים בשוק המקומי, ובכלל זה משקיעים מהעולם. בין היתר, ניתן לציין את השקת מערכת "מאיה" באנגלית, הנפקה גלובאלית בשיטת ה- Book building, אישור דיווח באנגלית וקידום הדיווח המתויג לקריאה ממוחשבת בפורמט הבינלאומי IXBRL על ידי רשות ניירות ערך, ולאחרונה אף אישור ועדת הכספים של הכנסת ליוזמה של רשות ניירות ערך לשינוי החקיקה המאפשר לחברות שיבחרו בכך לפרסם את הדיווחים רק באנגלית.

מדד ת"א-השקעות זרות (TA-Foreign Investments) אשר נמצא כעת בבחינה, צפוי להיות מורכב ממניות הנכללות במאגר תמר, אשר דיווחו כי משקיעים זרים מחזיקים במניותיהן. הדיווח יתבצע באמצעות טופס וולונטרי חדש, שפיתחה רשות ניירות ערך לצורך זה, המפרט החזקות של גופים שאינם ישראלים (טופס ת070) או במסגרת הדיווח על החזקות בעלי עניין (ת077). הטופס החדש יהיה זמין לדיווח במערכת מגנ"א החל מה- 8 בדצמבר, 2020.

הבורסה קוראת לחברות הנסחרות לאמץ את הדיווח על אחזקות הזרים בניירות הערך של החברה. ככל שחברות תאמצנה את פרסום הדיווח על השקעות זרים בחברה, כך יוכלו להיכלל במדד החדש ולתרום בכך לסחירות ולחשיפה של מניותיהן.

הפרמטרים של מדד הבסיס לכשיושק, יותאמו למדד הבסיס של ת"א-125 אקלים נקי, במועד ההשקה של מדד ת"א-השקעות זרות. על פי סימולציה שנערכה בבורסה נכון לסוף אוקטובר 2020, המדד כולל 22 חברות בשווי כולל של כ- 190 מיליארד שקלים, על פי הסימולציה תשואת המדד (עד ליום 20 באוקטובר, 2020) עמדה על %32.

על פי ההצעה, המדד יעודכן פעם אחת בשנה, במועד עדכון מאגר תמר בחודש אוגוסט, המבוסס על דיווחי החברות הרלוונטיים לעניין החזקות זרות, על פי הנתונים המעודכנים במערכות הבורסה ביום 30 ביוני, בכל שנה. מגבלת המשקל של מניה במדד תיקבע על ידי וועדת המדדים ולא תעלה על 10%.

* למחקר רשות ניירות ערך לחץ כאן: http://www.isa.gov.il/GeneralResearch/179/Documents/International_investments_in_israel.pdf​

    סימולציית המדד

מס'מספר ניירשם שווי שוק במלש"ח תת ענףמשקל
1273011 נייס               49,947.46  תוכנה ואינטרנט  10.00%
2629014 טבע               35,630.04  פארמה  10.00%
31130699 פריגו               21,743.74  פארמה  10.00%
41134402 אורמת טכנו               13,400.40  קלינטק  10.00%
51123017 לייבפרסון               12,979.86  תוכנה ואינטרנט  10.00%
6746016 שטראוס               11,762.14  מזון  6.87%
71129543 אופקו                 9,303.92  השק במדעי החיים 7.24%
81082379 טאואר                 8,783.20  מוליכים למחצה  10.00%
91084557 נובה                 6,111.23  מוליכים למחצה  7.89%
101155290 אנרג'יאן                 5,553.52  חיפושי נפט וגז  4.32%
111085208 קומפיוג'ן                 3,555.85  ביוטכנולוגיה  4.61%
121095264 קמטק                 2,514.62  מוליכים למחצה  1.93%
131158823 באטמ                 1,686.71  השקעות בהייטק  1.75%
141099654 אלוט                 1,141.00  תוכנה ואינטרנט  1.48%
151082510 גילת                 1,130.43  ציוד תקשורת  0.88%
161082858 ויליפוד אינטרנשיונל                    908.43  מסחר  0.29%
171160829 פוורפליט                    738.82  ציוד תקשורת  0.95%
181095819 פריון נטוורק                    669.60  תוכנה ואינטרנט  0.70%
191158997 אנלייבקס                    409.06  ביוטכנולוגיה  0.40%
201105055 אבוג'ן                    342.66  ביוטכנולוגיה  0.40%
211131556 סקייליין                    260.22  נדלן מניב בחו"ל 0.08%
221101518 ביוליין                    165.56  ביוטכנולוגיה  0.20%
                 188,738 100.00%