הבורסה מסירה חסמי מסחר: מנכ"ל הבורסה יוכל לשנות את גודל מזערי של פקודה החלטה זו היא בהמשך להפחתת הגודל המזערי של פקודה בשוק המניות מ- 2,000 שקלים ל- 500 שקלים בלבד, שנועדה להגביר נזילות ולאפשר מסחר בסכומים קטנים בקרב הציבור הרחב

הודעה לעיתונות
28/12/2020
 

דירקטוריון הבורסה החליט בישיבתו (חמישי, 24.12.20) להסמיך את מנכ"ל הבורסה לקבוע גודל מזערי של פקודה בנייר ערך כך שיהיה שונה מזה המחושב על פי הכללים בבורסה. צעד זה נועד על מנת למנוע מצבים בהם גודל מזערי של פקודה, על אף שנקבע לפי הכללים, עלול לפגוע בתקינות המסחר.

גודל מזערי של פקודה הוא פרמטר הקובע, לכל נייר ערך בנפרד, את הכמות המזערית מנייר הערך שניתן לכלול בפקודה המוגשת למסחר בבורסה, בשלב המסחר הרציף. גודל מזערי של פקודה נקבע לפי שווי כספי שקבע הדירקטוריון, לכל סוג של ניירות ערך. כאשר הכמות מנייר ערך, הכלולה בפקודה המוגשת בשלב המסחר הרציף, קטנה מגודל מזערי של פקודה, הפקודה נחשבת ללא תקינה ולכן נדחית.

בישיבתו ב-5 בנובמבר 2020, אישר דירקטוריון הבורסה מספר תיקונים בכללים לחישוב גודל מזערי של פקודה. בין היתר, הדירקטוריון החליט להקטין את הגודל המזערי של פקודה בשוק המניות מכמות ניירות ערך בשווי 2,000 ש"ח לכמות ניירות ערך בשווי 500 ₪, וזאת על מנת להגביר נזילות ולעודד השקעות, גם בהיקפים קטנים הרלוונטיים בעיקר לציבור הרחב.

כעת קובע הדירקטוריון כי מעתה יוסמך מנכ"ל הבורסה לקבוע גודל מזערי של פקודה שלא בהתאם לכללים וזאת אם סבר שהדבר נחוץ לצורך שמירה על תקינות המסחר בנייר ערך מסוים, ביום מסחר מסוים. ההחלטה התקבלה לאור ניסיון העבר המלמד כי ייתכנו מקרים בהם גודל מזערי של פקודה בנייר ערך, אף שנקבע בהתאם כללים, עלול לפגוע בתקינות המסחר באותו נייר ערך.

בשנים האחרונות עושה הבורסה מאמצים רבים על מנת להגביר נזילות ולעודד השקעות גם בקרב הציבור הרחב. כפי שפרסמה הבורסה בשבוע שעבר, בשנת 2020 נפתחו קרוב ל- 135 אלף חשבונות חדשים, לעומת פחות מ- 100 אלף חשבונות חדשים בשנת 2019, עם קפיצה של כ- 150% במספר החשבונות שנפתחו בבתי ההשקעות.

כחלק מפעילות ההסברה של הבורסה בשנים האחרונות, שנועדה להוריד חסמים ולהנגיש את שוק ההון לציבור הרחב בישראל, עלתה הבורסה לפני מספר ימים בקמפיין חדש אשר בו מככבים אנשים אמיתיים המשקיעים בבורסה ממגוון גילאים, מקצועות וישובים.  לצפייה לחץ כאן