מערכת "מאיה" - מהיום גם באנגלית האתר באנגלית נועד להנגיש למשקיעים הזרים את המידע אודות החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב

הודעה לעיתונות
29/06/2020
 

הבורסה לניירות ערך מודיעה היום (29 ביוני, 2020) על השקה לראשונה של מערכת "מאיה" באנגלית. אתר ה"מאיה" באנגלית נועד להנגיש מידע על הבורסה בתל אביב והחברות הנסחרות בה לטובת המשקיעים הזרים, בין היתר לאור התעניינות גוברת של משקיעים מרחבי העולם בחברות הישראליות.

מערכת ה"מאיה" המשמשת כאתר המרכזי עבור המשקיעים והפעילים בשוק ההון, הושקה לראשונה בגרסה העברית בשנת 2000 והינה האתר בו מפורסמים דיווחי החברות, מידע בנושא מועדים ותשלומים, לוח הנפקות, הודעות הבורסה בקשר לחברות ולמסחר, החלטות דירקטוריון ועוד. בנוסף, לכל חברה נסחרת, קיים דף חברה המאפשר למשקיע לקבל מידע עיקרי על החברה כגון עיסוק החברה, בעלי עניין, ניירות הערך של החברה ודו"חות כספיים.

כעת לראשונה משיקה הבורסה את מערכת ה"מאיה" באנגלית. רשות ניירות ערך מעודדת את החברות לפרסם את הדיווחים גם באנגלית על מנת להנגיש את המידע למשקיעים זרים ובהתאם לכך הוסיפה לאחרונה טופס ייעודי (ת150), המאפשר לחברות הבוחרות בכך, לשלוח דיווחים מיידיים גם באנגלית. החברות הנסחרות תוכלנה לדווח באופן וולונטרי גם באנגלית. דיווחים אלו יפורסמו ב"מאיה" באנגלית ובכך ימשכו את המשקיעים הזרים להיחשף למידע אודות חברות אלו.

מעבר לדיווחי החברות שתבחרנה לדווח באנגלית, מערכת ה"מאיה" באנגלית תכלול מידע נוסף למשקיעים זרים, כגון: דף חברה, מועדים ותשלומים של החברות הבורסאיות, לוח הנפקות, מועדים צפויים לפרסום דוחות כספיים, חוזרים של הבורסה בנושאים שונים ועוד.

בבורסה בתל אביב רשומות כיום למסחר 54 חברות דואליות, בשווי כולל של כ- 280 מיליארד ש"ח, הנסחרות גם בבורסות זרות ועל כן מפרסמות את כל הדיווחים שלהן באנגלית. בנוסף, בשנה האחרונה כ- 20 חברות פרסמו דיווחים ספציפיים באנגלית, בעיקר מצגות לשוק ההון.

הבורסה רואה חשיבות רבה בפרסום הדיווחים גם באנגלית ומאמינה כי דבר זה יביא לחשיפה גדולה יותר והשקעה של משקיעים בינלאומיים בחברות הישראליות הנסחרות בבורסה בתל אביב.

הדיווחים באנגלית שפורסמו על ידי החברות, מופיעים במערכת "מאיה" באנגלית החל מ- 1 בינואר, 2020.

כתובת האתר -https://maya.tase.co.il/en