פס גרפי - נגזרים
מה הם נגזרים?

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר (קשור) מנכס אחר, הנקרא "נכס הבסיס". לדוגמה, ערכם של נגזרים על מדד ת"א-35 מבוסס, בין היתר, על ערך מדד זה במהלך המסחר בבורסה.
קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים: אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו מאפשרים לרוכשים או למוכרים להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות בנכס מסוים, אך גם כתחליף להשקעה בנכס הבסיס.
 
המסחר בשוק הנגזרים הוא הפעיל ביותר בהשוואה למסחר במניות ובאג"ח, ומאז אוקטובר 1999 הוא מתבצע באופן רציף וממוחשב לחלוטין במערכת "רצף-נגזרים".
 
הנגזרים נסלקים במסלקת מעו"ף, חברה בת של הבורסה לניירות ערך.

אופציות וחוזים עתידיים

בבורסה נסחרות אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put).
  • רוכש אופציה מקבל זכות (ללא התחייבות) לרכוש או למכור את נכס הבסיס (לדוגמה: מדד ת"א-35) במחיר מוסכם מראש ("מחיר המימוש") ובתאריך ידוע מראש ("מועד הפקיעה"). תמורת הזכות משלם הרוכש "פרמיה".
  • מוכר ("כותב") אופציית Put מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין מחיר המימוש לבין השווי של נכס הבסיס, ביום פקיעת האופציה.
  • כותב אופציית Call מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין שווי נכס הבסיס ביום פקיעת האופציה לבין מחיר המימוש. התשלום מתבצע במועד המימוש. במידה שההפרש שלילי – האופציה "מחוץ לכסף" ופוקעת ללא תשלום.
קונה האופציה יכול להפסיד לכל היותר את הפרמיה ששילם. כותבי האופציה חשופים להפסד גדול בהרבה, לעיתים אף בלתי מוגבל. מסלקת מעו"ף מחויבת להשלמת העסקה כלפי קוני האופציות, ובהתאם לכך, דורשת ממשקיעים הכותבים אופציות להפקיד בידיה בטחונות ומחזיקה בהם לשם הבטחת יציבות המסלקה וחברי הבורסה.
 

חוזה עתידי

חוזה עתידי הוא הסכם לתקופה מוגדרת מראש בין שני צדדים. מוכר החוזה מתחייב לשלם לקונה הפרשים אם שווי נכס הבסיס בפקיעה גבוה מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. מנגד, הקונה מתחייב לשלם למוכר הפרשים, אם נכס הבסיס בפקיעה נמוך מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. קונה או מוכר של חוזה עתידי, חשופים למעשה להפסד בלתי מוגבל ולכן גם הם מחויבים להפקדת ביטחונות.
 

אופציות וחוזים עתידיים בבורסה בת"א

שוק הנגזרים, שהושק באוגוסט 1993, מכונה גם שוק מעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).
המסחר באופציות ובחוזים עתידיים מוחשב באוקטובר 1999 ואולמות המסחר של הבורסה נסגרו.
מיד לאחר מחשוב המסחר, זינקו המחזורים באופציות על מדד ת"א-25 (כיום ת"א-35) פי שלושה ויותר.
 

נגזרים על מדדי מניות

בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א-35. נגזרים אלה מקנים לציבור המשקיעים כלים להגנה מפני תנודות במדד ת"א-35.
האופציות על מדד ת"א-35 הן מוצר הדגל בשוק הנגזרים בבורסה ונחשבות להצלחה לא רק במונחים מקומיים, אלא גם במונחים בינלאומיים.
בשנת 2013 עשתה הבורסה מהלך נוסף להרחבת סל המוצרים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35) והשיקה נגזרים שבועיים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35). נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבועיים.
 
בנוסף, החל מ-29 למרץ  2018, החלו להיסחר בבורסה בתל אביב חוזים עתידיים "ארוכים" על מדד ת"א- 35 לפרק זמן של 15 חודשים. סדרות אלו יסחרו במקביל לסדרות ל-3  חודשים ולסדרות השבועיות.
 
בנוסף נסחרים בבורסה אופציות וחוזים על מדד ת"א בנקים-5 ועל מדד ת"א-125.
 
 

נגזרים על מט"ח

בבורסה נסחרות גם אופציות על שער הדולר (שהושקו באוקטובר 1994) וכן אופציות על שער האירו (שהושקו בנובמבר 2001), המקנות הגנה מפני תנודות בשערי המטבעות.
בשנת 2016 השיקה הבורסה נגזרים שבועיים על שער הדולר, נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבועיים.
 

אופציות על מניות

אופציות על מניות בבורסה הושקו לראשונה במהלך שנת 2009. המניות עליהן הושקו אופציות נבחרו מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והסחירות ביותר בבורסה. כיום, נסחרות בבורסה אופציות על  מרבית מניות מדד ת"א-35.
המאפיינים העיקריים של האופציות דומים לאלו של האופציות הנסחרות על מדד ת"א-35: אופציות אירופאיות בסליקה כספית שתאריך מימושן זהה לתאריך מימוש האופציות על מדד ת"א-35.