פס גרפי - נגזרים
אופציות על מניות

אופציות על מניות בבורסה הושקו לראשונה במהלך שנת 2009. המניות עליהן הושקו אופציות נבחרו מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והסחירות ביותר בבורסה. כיום, נסחרות בבורסה אופציות על מניות נבחרות מתוך מדד ת"א-125.

המאפיינים העיקריים של האופציות דומים לאלו של האופציות הנסחרות על מדדי מניות: אופציות אירופאיות בסליקה כספית, בעלות תאריך מימוש זהה.
 
האופציות על מניות משכללות את שוק ההון ומאפשרות למשקיעים חשיפה ממונפת למניה ספציפית, לצד האפשרות לגדר את הסיכון במניה.
 
ניתן למצוא את הנוסח המלא של הכללים המגדירים את הפעילות באופציות בתקנון הבורסה – מדריך מעו"ף.

מאפיינים ונתוני מסחר