פס גרפי - שאלות נפוצות

 ​נגזרים על מט"ח

 
כללי
על אילו צמדי מטבעות נסחרים נגזרים בבורסה בת"א?
מהם הכללים המגדירים את הפעילות בנגזרים?
מהם הפרמטרים המפורסמים לצורך חישוב דרישת הבטחונות?
היכן אוכל למצוא מידע על שערי פקיעה היסטוריים ועל תאריכי פקיעה עתידיים?
היכן ניתן למצוא את מאפייני הנגזרים על מט"ח?
היכן ניתן למצוא מידע אודות מבנה השם והסימול של הנגזרים הנסחרים בבורסה?
   לראש הדף 
  מסחר
מהם הכללים ושלבי המסחר בנגזרים?
מהם מועדי המסחר בנגזרים?
כיצד מצוטטים מחירי האופציות ומהם מרווחי הציטוטים?
כיצד מצוטטים מחירי החוזים עתידיים ומהם מרווחי הציטוטים?
מהם סוגי הפקודות למסחר בנגזרים?
   לראש הדף 
  מאפיינים כלליים
מהו משך חיי הסדרות של הנגזרים החודשיים?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת נגזרים חודשיים?
באיזה יום בחודש נקבע השער הקובע לפקיעה?
כיצד נקבע השער הקובע לפקיעה?
מהו מכפיל נכס הבסיס?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות חדשה?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות קיימת?
מהי מגבלת הפוזיציות הפתוחות?
מהו אופן הסליקה של הנגזרים ומהו מועד הסליקה?
מהי שיטת MTM?
איזה סוג אופציות נסחרות בבורסה (אמריקאיות או אירופיות)?
   לראש הדף 
  מאפיינים של נגזרי מט"ח שבועיים
מהו נגזר שבועי?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת נגזרים שבועיים?
כיצד נקבע השער הקובע לפקיעה של נגזרים שבועיים?
טבלת השוואת מאפיינים: נגזרים שבועיים מול נגזרים חודשיים
   לראש הדף