פג גרפי - שאלות נפוצות

נגזרים על מדדים

 

 
כללי
על אילו מדדי מניות נסחרים נגזרים בבורסה בת"א?
היכן ניתן למצוא כללים המגדירים את הפעילות בנגזרים?
מהם הפרמטרים המפורסמים לצורך חישוב דרישת הבטחונות?
היכן אוכל למצוא מידע על מדדי פקיעה היסטוריים ועל תאריכי פקיעה עתידיים?
היכן ניתן למצוא את מאפייני הנגזרים על מדדים?
היכן ניתן למצוא מידע אודות מבנה השם והסימול של הנגזרים הנסחרים בבורסה?
   לראש הדף 
  מסחר
מהם הכללים ושלבי המסחר בנגזרים?
מהם מועדי המסחר בנגזרים?
כיצד מצוטטים מחירי החוזים עתידיים ומהם מרווחי הציטוטים?
כיצד תשפיע הפסקת מסחר במניה, המהווה את נכס בסיס, על המסחר באופציה?
   לראש הדף 
  מאפיינים כלליים
מהו משך חיי הסדרות של הנגזרים החודשיים?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת נגזרים חודשיים?
באיזה יום בחודש נקבע המדד הקובע לפקיעה?
כיצד נקבע המדד הקובע לפקיעה?
מהו מכפיל נכס הבסיס?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות חדשה?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות קיימת?
מהי מגבלת הפוזיציות הפתוחות?
מהו אופן הסליקה של הנגזרים ומהו מועד הסליקה?
מהי שיטת MTM?
איזה סוג אופציות נסחרות בבורסה (אמריקאיות או אירופיות)?
   לראש הדף 
  מאפיינים של נגזרים שבועיים
מהו נגזר שבועי?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת נגזרים שבועיים?
כיצד נקבע המדד הקובע לפקיעה של נגזרים שבועיים?
מה ההבדל בין נגזרים שבועיים לחודשיים?
   לראש הדף