פס גרפי - שאלות נפוצות​אופציות על מניות - שאלות ותשובות

 
כללי
על אילו מניות נסחרות אופציות בבורסה בת"א?
היכן ניתן למצוא כללים המגדירים את הפעילות בנגזרים?
מהם הפרמטרים המפורסמים לצורך חישוב דרישת הבטחונות?
היכן אוכל למצוא מידע על מדדי פקיעה היסטוריים ועל תאריכי פקיעה עתידיים?
היכן ניתן למצוא את מאפייני האופציות על מניות?
היכן ניתן למצוא מידע אודות מבנה השם והסימול של הנגזרים הנסחרים בבורסה?
   לראש הדף 
  מסחר
מהם הכללים ושלבי המסחר בנגזרים?
מהם מועדי המסחר בנגזרים?
כיצד מצוטטים מחירי האופציות ומהם מרווחי הציטוטים?
כיצד תשפיע הפסקת מסחר במניה, המהווה את נכס בסיס, על המסחר באופציה?
כיצד תשפיע הפעלת ממתן תנודה במניה, המהווה את נכס בסיס, על מסחר באופציה?
מהם סוגי הפקודות למסחר בנגזרים?
   לראש הדף 
  מאפיינים
מהו משך חיי סדרות האופציות?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת אופציות על מניות?
באיזה יום בחודש נקבע השער הקובע לפקיעה?
כיצד נקבע השער הקובע לפקיעה?
מהו מכפיל נכס הבסיס ?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות חדשה?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות קיימת?
מהם מחירי מימוש "קיצוניים"?
מהי מגבלת הפוזיציות הפתוחות?
מהו אופן הסליקה של האופציות ומהו מועד הסליקה?
איזה סוג אופציות נסחרות בבורסה (אמריקאיות או אירופיות)?
   לראש הדף 
  אירועי חברה
מהו אירוע חברה?
אלו סוגי אירועי חברה יגרמו להתאמה במאפייני האופציות ומדוע יש לבצעה?
כיצד יטופלו אופציות על מניות בעקבות אירועי חברה?
מהי שיטת היחס?
טיפול בחלוקת דיבידנד במזומן - דוגמה
טיפול בחלוקת מניות הטבה - דוגמה
היכן מפורסמים נתונים בנוגע להתאמות שיתבצעו במאפייני האופציות?
מהי ועדת ההתאמות?
   לראש הדף