פס גרפי - שאלות נפוצות 

מדדי מניות רציפים - שאלות ותשובות

 
מושגים עיקריים
מהו מאגר תמר?
מהו מאגר רימון?
מהי מניה חדשה?
מהי מניה ותיקה?
מהי מניה זרה?
קריטריון סחירות של מניה עבור תנאי הסף לכניסה למאגר
כיצד מחושב שווי שוק עבור כניסה למדדים?
ממ"מ (מספר מניות במדד)
החזקות הציבור
מדרגת שיעור החזקות הציבור לצורך חישוב משקל מניה במדד
אחוז החזקות הציבור של המניה לעדכון מאגרים ומדדים
הכמות הצפה (Free Float) לצורך חישוב משקל מניה
שווי החזקות הציבור של המניה לעדכון מאגרים ומדדים
שווי החזקות הציבור לצורך חישוב משקל מניה במדד
מגבלת משקל
מהו פקטור מגבלת משקל?
מהי רשימה לצורך בניית המדדים?
קריטריון דירוג החלפה
מה ההבדל בין מדד השקעה לבין מדד השוואה?
תשואת דיבידנד
התאמת שערי ני"ע לחלוקת הטבות למחזיקי ניירות ערך
   לראש הדף 
  עדכון הרכבים של מאגרים ומדדים
תוך כמה זמן ממועד הרישום למסחר מניה כשירה להיכלל במאגרים?
האם קיימות מניות שלא ייכללו במאגר המניות למדדים?
אלו סוגים של ני"ע ייכללו במאגרים תמר ורימון?
האם המירים יכולים להיכלל במניין שווי השוק או החזקות הציבור?
אילו מדדים נכללים בסדרת מדדים רימון?
אלו מדדים נכללים בסדרת מדדי תמר?
כיצד ומתי מתבצע עדכון חצי שנתי של הרכב מדד?
מספר ניירות הערך במדד
שווי החזקות ציבור כתנאי סף לכניסה למדד
נתונים היסטוריים על הרכבי מדדים
האם בנוסף לתנאי הסף של המאגר – קיימים תנאי סף ספציפיים למדדים?
האם יתכן שמניה תצורף למדד במועד שונה ממועד העדכון?
מהו המסלול המהיר לצירוף מניה חדשה למאגרים?
מהו המסלול המהיר לצירוף מניה ותיקה למאגרים?
מה קורה בעת תהליך מיזוג של חברה שמנייתה נכללת במדד?
מהו תהליך גריעת מניה שלא במועדי עדכון ומתי נגרעת מניה מהמאגרים ומהמדדים?
   לראש הדף 
  חישוב המדד ומשקל מניה במדדים
כיצד מחושב המדד?
כיצד ומתי מתבצע עדכון פרמטרים חודשי?
מתי מתבצעים עדכוני הממ"מ (מספר מניות במדד)?
כיצד מחושב משקל של מניה במדד?
באיזו תדירות מחושבים המדדים הרציפים?
   לראש הדף 
  מדד VTA35
מהו מדד VTA35?
איך נקבע הרכב המדד?
איך נקבעות סטיות תקן לחישוב המדד?
מתי מתעדכן ההרכב לחישוב המדד?
איך נקבע מדד קובע?
באיזו תדירות מחושב מדד תנודתיות?
מהם השימושים האפשריים של המדד?
האם מדד תנודתיות נוטה לעלות לאורך זמן?
היכן ניתן לראות את המתודולוגיה של המדד?
   לראש הדף 
מידע כללי
אלו נתונים היסטוריים ניתן לקבל והיכן?
החל ממתי מחושבים מדדי הבורסה המובילים לפי סטנדרטים בינלאומיים?
היכן ניתן לראות את הנוסח המלא של כללי חישוב המדדים לפי המתודולוגיה החדשה?
מהן סמכויות של ועדת המדדים?
מהן סמכויות של מנהל המדדים?
מה משקפים המדדים?
   לראש הדף