פס גרפי - שאלות נפוצות 

השקעה בבורסה

 
השקעה בבורסה לניירות ערך
מה נסחר בבורסה?
כיצד מתבצע המסחר בבורסה?
מדוע משקיעים בבורסה?
מדוע חברות מנפיקות מניות בבורסה?
כיצד ניתן להשקיע בבורסה?
באילו יחידות מוצגים מחירי ני"ע ונגזרים?
איך נקבע מחיר נייר ערך?
היכן ניתן ללמוד יותר?
כיצד מגנים על המשקיעים בבורסה?
מועדי המסחר והחופשות בבורסה
   לראש הדף 
  צפייה בנתוני מסחר
היכן מתעדכנים בנעשה בבורסה?
מידע אונליין מול מידע בעיכוב
נתוני מסחר היסטוריים
כיצד ניתן לדעת איזה סוג שער מוצג באתר?
מידע על ני"ע מחוקים ועל חברות מחוקות
מהו הגודל המזערי לפקודות?
מכירות בחסר
מה הם מדדי הבורסה ולמה הם משמשים?
כיצד ניתן לחפש חברות וני"ע לפי ענפים או סיווגים?
רשימות דלי סחירות, שימור והשעיה
   לראש הדף 
  הפצת מידע
הפצת מידע - נתוני מסחר תוך יומיים
הפצת מידע - קבצי נתונים גולמיים - סוף יום
אנו מקימים אתר - כיצד אוכל לשלב בו טיקר של ני"ע נסחרים?
האם ניתן להציג נתונים מאתר הבורסה באתר שלי?
כיצד ניתן להיות מפיץ מידע של הבורסה?
   לראש הדף 
  מאי"ה - דיווחי חברות, קרנות והודעות בורסה
מה ניתן למצוא במערכת מאיה?
מהם דוחות כספיים ומועדי פרסומם?
היכן ניתן למצוא ריכוז מועדים ,תשלומים, אסיפות ואירועי חברה?
סוגי דיווחים
היכן ניתן למצוא הודעות בורסה והחלטות דירקטוריון?
שאלות על האזור האישי – תיק אישי וסוכן חכם
   לראש הדף 
  מידע נוסף
היכן ניתן למצוא יחסים פיננסיים ונתונים עיקריים מדו"חות כספיים?
היכן ניתן לראות את בעלי העניין של חברה?
סקירה שנתית ופרסומי הבורסה
האם ניתן לבקר בזירת המסחר בבורסה?
מה זה ISIN?
תקנון והנחיות הבורסה
מידע בנושא השקעות זרות ופעילות במטבע חוץ
רגולטורים בשוק ההון – רשות ני"ע, משרד האוצר ובנק ישראל
   לראש הדף 
  יצירת קשר
פניות לרשות ני"ע הנוגעות לחברות ציבוריות
פנייה אל חברות ציבוריות
פניות הציבור לבורסה
   לראש הדף