פס גרפי - שאלות נפוצות 

​שאלות ותשובות לחברות ציבוריות

 
הבורסה לניירות ערך משמשת כפלטפורמה מרכזית לגיוס הון במשק הישראלי עבור חברות המעוניינות לגייס כספים מהציבור הרחב למימון פעילויותיהן. בנוסף, מספקת הבורסה מגוון שירותים עבור החברות הציבוריות, כגון סליקת ני"ע שהונפקו למשקיעים מוסדיים (נש"ר) והפצת דיווחי החברות באינטרנט (מאי"ה).
מידע כללי לחברות
הנפקה בבורסה
רישום כפול
הסדרי אג"ח
עושי שוק
מה הם מדדי הבורסה ולמה הם משמשים?
רשימות דלי סחירות, שימור והשעיה
רצף מוסדיים ושירות נש"ר
מועדי המסחר והחופשות בבורסה
כיצד משפיע שדרוג ישראל למדינה מפותחת על החברה שלי?
   לראש הדף 
  שירותי אתר הבורסה למנפיקים
עדכון לוגו וכתובת אתר האינטרנט של החברה
קישור לדו"חות הכספיים של החברה באנגלית מדף החברה
נתוני מסחר תוך-יומיים
הפצת מידע - קבצי נתונים גולמיים - סוף יום
תקנון והנחיות הבורסה
   לראש הדף 
  מאי"ה - דיווחי חברות והודעות הבורסה
מה ניתן למצוא במערכת מאיה?
מה על החברה לעשות על מנת שיופיע במאיה המועד בו הינה מתכוונת לפרסם דוחות כספיים?
היכן ניתן למצוא ריכוז מועדים ,תשלומים, אסיפות ואירועי חברה?
היכן ניתן למצוא הודעות בורסה והחלטות דירקטוריון?
סוכן חכם
   לראש הדף 
  יצירת קשר
פניות של חברות ציבוריות לבורסה
פניות הציבור לבורסה
   לראש הדף