FTSE-Med
מדד FTSE-Med

מדד FTSE-Med הוא מדד מניות שמפרסמת חברת המדדים הבינלאומית FTSE, הכולל כ-90 מניות הנסחרות בבורסות של אתונה, ניקוסיה ותל-אביב. מטרת המדד היא להקל על משקיעים בינלאומיים לעקוב אחר ביצועי המניות הגדולות באגן המזרחי של הים התיכון, שחלקן נסחרות גם בבורסות בארה"ב ובאירופה. במדד נכללות כ-55 מניות הנסחרות בתל אביב. טבע היא המניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר במדד.
 
באתר FTSE ניתן לצפות בהודעות שקשורות למדד, ובכללי היסוד שלו. הרכב המדד, משקלי המניות והשינויים במדד מתפרסמים באופן רציף על גבי מסכי רויטרס.
 
המדד הושק בשנת 2003 בשם FTSE Med-100 והוא כלל את 100 המניות הגדולות בשלושת הבורסות. במאי 2014 שונה שמו ל-FTSE Med לאחר שלא ניתן היה עוד להבטיח שהמדד יכלול 100 מניות בכל עת.
 
בהודעה משותפת של שלוש הבורסות שפורסמה עם השקת המדד, נאמר כי "מטרת המדד האזורי, היא למשוך את תשומת הלב של משקיעים בינלאומיים לאזור, ליצור נכס בסיס לנגזרים חדשים ולהציע כלי שימושי למעקב אחר ביצועי שוקי המניות באזור".