פס גרפי - מדדים

מאגרי המניות למדדים - תמר ורימון​

מאגרי המניות בבורסה מורכבים ממניות העומדות בקריטריונים מתאימים. רק מניות במאגרים יוכלו להיכלל במדדי ההשקעה של הבורסה. קיימים שני מאגרי מניות:

 • מאגר תמר – מאגר מורחב של כל המניות הנכללות במדדי השקעה.  
 • מאגר רימון – מאגר מצומצם של המניות הנכללות במדדי הדגל של הבורסה. מאגר רימון נבנה ממניות הנכללות במאגר תמר.

מאגר תמר

"מאגר תמר" (תכולת המניות הראויות) הוא רשימת כל המניות שעומדות בתנאי סף בסיסיים כדי להיכלל במדדי השקעה של הבורסה, ונכללות בו יותר מ-300 מניות הנסחרות בבורסה. מאגר זה משמש כבסיס עבור מדדי הצמיחה של הבורסה, כדוגמת: ת"א-AllShare, ת"א-צמיחה ומדדים ענפיים.
הבורסה מעדכנת את רשימת המניות הנכללות במאגר תמר כל חצי שנה. תנאי הסף הנדרשים למניות המצטרפות למאגר תמר גבוהים יותר מתנאי הסף הנדרשים כדי להישאר ברשימה.
 
קיימים שלושה תנאי סף עיקריים:
תנאי סף
מניות שנכללות במאגר תמר
מניות שמצטרפות למאגר תמר
מינימום שיעור החזקות ציבור
10%
15%
מינימום שווי ממוצע של החזקות ציבור ממוצע
20 מיליון ש"ח
40 מיליון ש"ח
מינימום שער מניה ממוצע
30 אגורות
50 אגורות
 

 מאגר רימון

"מאגר רימון" (רשימת מניות לנגזרים) הוא רשימת המניות מתוך מאגר תמר, העומדות בקריטריונים מחמירים יותר, ונכללות בו כ-200 מניות הנסחרות בבורסה. מאגר רימון משמש כבסיס עבור מדדי הדגל של הבורסה, המתאימים לשמש גם כנכס בסיס לנגזרים, כדוגמת: ת"א-35, ת"א-90, ת"א-125 ות"א בנקים-5.
במקביל לעדכון רשימת המניות הנכללות בתמר, מידי חצי שנה מעדכנים גם את רשימת המניות הנכללות ברימון . תנאי הסף הנדרשים למניות המצטרפות למאגר רימון גבוהים יותר מתנאי הסף הנדרשים כדי להישאר ברשימה.
 
קיימים שלושה תנאי סף עיקריים:
 
1. מינימום שיעור אחזקות ציבור
 • מניות שרשומות למסחר פחות משנתיים – 20%
 • מניות שרשומות למסחר יותר משנתיים ונכללות ברימון – 30%
 • מניות שרשומות למסחר יותר משנתיים ומצטרפות לרימון – לפחות 35%
2. מינימום שווי ממוצע של אחזקות ציבור
 • מניות הנכללות ברימון – 50 מיליון ש"ח
 • מניות שמצטרפות לרימון – 100 מיליון ש"ח
3. מינימום סחירות במהלך החצי שנה אחרונה
כדי שמניה תיכלל ברימון היא נדרשת לעמוד באחת מ-2 חלופות: 
 • מחזור יומי ממוצע – 50 אלף ש"ח
 • חציון מחזור יומי – 10 אלף ש"ח
 

עדכון מאגרים חצי שנתי

 הרכב המניות במאגרים תמר ורימון, מעודכן כל חצי שנה. הרכבי המניות במדדי המניות נבנים מתוך המאגרים ומעודכנים בו-זמנית יחד עם המאגרים. 
 • מועד עדכון 
  • בתום המסחר ביום חמישי הראשון בחודש פברואר ובחודש אוגוסט. 
  • אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד העדכון למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות.
 • מועד פרסום
  • שבועיים לפני מועד העדכון.
  • אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד הפרסום למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות. 
  • הנתונים מפורסמים בדף עדכון הרכבים – מאגרים ומדדים 
 • מועד קובע 
  • הרכב המניות במאגרים נקבע לפי נתונים במועד הקובע שמתקיים 3 שבועות לפני מועד העדכון, למעט קריטריון שיעור החזקות ציבור.
  • המועד הקובע עבור שיעור החזקות הציבור
   • עדכון פברואר – 31 בדצמבר בשנה קודמת
   • עדכון אוגוסט – 30 ביוני
 

מסלול מהיר למאגרים ולמדדים

לצד עדכון המאגרים והמדדים החצי שנתי, מניות שאינן נכללות במאגרים ובמדדים נבחנות כל חודש מחדש לכניסה למאגרים ולמדדים הרלוונטיים (כניסה במסלול מהיר). מנייה שרשומה למסחר בבורסה יותר מ-30 יום, אך פחות משנתיים תיבחן לפי תנאי סף מקלים. מנייה שרשומה למסחר בבורסה יותר משנתיים תיבחן לפי תנאי סף רגילים. לא יגרעו מניות מהמאגרים ומהמדדים כתוצאה מכניסת מניה במסלול מהיר.
 
מועדים עבור מסלול מהיר:
 • מועד עדכון 
  • בתום המסחר ביום חמישי הראשון בכל חודש (מועד עדכון פרמטרים חודשי).
  • אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד העדכון למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות.
 • מועד פרסום
  • שבועיים לפני מועד העדכון.
  • אם לא מתקיים מסחר בת"א או בניו-יורק במועד זה, נדחה מועד הפרסום למועד הראשון שבו מתקיים מסחר בשני המקומות. 
  • הנתונים מפורסמים בדף עדכון הרכבים – מאגרים ומדדים 
 • מועד קובע
  הרכב המניות במאגרים נקבע לפי נתונים במועד הקובע שהוא 3 שבועות לפני מועד העדכון.