פס גרפי - ניירות ערך

קרנות סל

קרן סל (Exchange Traded Fund - ETF) היא מכשיר פיננסי שנועד לעקוב באופן פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות. הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן.

הקרן אינה מבטיחה תשואה הצמודה למדד, והתשואה למשקיע יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהמדד הנבחר, זאת בשל פעילות מסחר של הקרן, וסטיות (קטנות לרוב) של הרכב נכסי הקרן. למעשה, קרן סל מחויבת לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד, ומשום כך קרן הסל אמורה להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת. 

קרן סל היא מוצר היברידי מכיוון שהיא נסחרת בבורסה כמו כל נייר ערך הנסחר בבורסה, וניתן לרכוש או למכור את הקרן באמצעות הבורסה. יחד עם זאת קיימת בידי המשקיע האפשרות לרכוש או למכור את קרן הסל באופן דומה לקרנות נאמנות פתוחות (שאינן נסחרות בבורסה).

קרן הסל כפופה לחוק השקעות בנאמנות בדומה לקרנות נאמנות.

תהליך המעבר מתעודות סל לקרנות סל

בהתאם לצו משרד האוצר תהליך הפיכתן של תעודות הסל לקרנות הסל התבצע ב- 11 פעימות, כאשר בכל פעימה הפכה קבוצה של תעודות סל בעלת מאפיינים דומים לקרנות סל. הפעימה הראשונה החלה ב-4 באוקטובר, הפעימה האחרונה בוצעה בסוף 2018.

ההבדל בין תעודת סל לקרנות סל

תעודות הסל וקרנות הסל הן שני סוגים של מכשירים פיננסיים שנועדו למטרה דומה – מעקב פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות. ההבדל המהותי בין שני המוצרים הוא באופן המעקב  - בעוד שתעודת סל מחויבת לתת למשקיעים תשואה זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת, קרן סל מחויבת רק לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד. מסיבה זאת, קרן הסל היא מוצר שאמור להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת. 

תעודות הסל היו כפופות לחוק ניירות ערך. קרנות הסל כפופות לחוק השקעות בנאמנות בהתאם לתיקון 28 בחוק, זאת בדומה לקרנות נאמנות פתוחות.