פס גרפי - ניירות ערך

תעודות סל ותעודות מדד

בהתאם לצו משרד האוצר תהליך הפיכתן של תעודות הסל לקרנות הסל מתבצע ב- 11 פעימות, כאשר בכל פעימה הופכת קבוצה של תעודות סל בעלות מאפיינים דומים לקרנות סל. הפעימה הראשונה החלה ב-4 באוקטובר, 2018 והפעימה האחרונה תתבצע לקראת סוף 2018.

לפרטים נוספים על קרנות סל וההבדל בינן לבין תעודות סל – לחצו כאן >

 
תעודות סל הן ניירות ערך הנסחרים בבורסה, המונפקים על ידי גוף פיננסי (בארץ: חברות תעודות סל) ומאפשרים למשקיעים בהן לעקוב אחר נכסי בסיס שונים בעלי מכנה משותף. כך למשל, תעודת סל עשויה לעקוב אחר מדדים, מטבעות, סחורות ועוד.
תעודת הסל הראשונה בישראל הונפקה בשנת 2000. כיום מנהלת התעשייה עשרות מיליארדי שקלים במגוון רחב של תעודות העוקבות אחר מדדים ונכסים שונים, וניתן לרכוש תעודות סל על מדדים הנסחרים בתל אביב וכן מדדים בינלאומיים.
במהלך שנת 2018 יוכפפו תעודות הסל בישראל לחוק השקעות משותפות בנאמנות, ובכך יהפכו לקרנות סל.
 

מוצרי מדדים בעולם

בעולם קיימים שני מוצרי מדדים מרכזיים ("מכשירי אינדקס"): תעודות סל וקרנות מחקות. הקרנות המחקות,
Exchange Traded-Funds או בקיצור ETF, הן קרנות נאמנות העוקבת אחר מדד מסוים.
ה-ETF הראשון בעולם הושק בשנת 1993 על ידי בורסת Amex, החלוצה בתחום, תחת השם "ספיידר", והוא עוקב אחר מדד
500 S&P . מאוחר יותר הושקו גם ה-Diamond, העוקב אחר מדד דאו ג'ונס, וה-QQQ של נאסד"ק, נייר הערך הסחיר ביותר בעולם, העוקב אחר מדד נאסד"ק 100.
תעשיית מוצרי המדדים מתפתחת בצעדי ענק ומציעה כל העת מוצרים חדשים למשקיעים המקומיים והבינלאומיים. ניתן לרכוש בבורסה בתל אביב תעודות סל גם על המדדים הבינלאומיים.
 

תעודות סל בבורסה בתל אביב

בבורסה בתל-אביב נסחרים סוגים שונים של תעודות סל :
  • תעודות מדד
  • תעודות סחורה
  • תעודות בחסר
  • תעודות על מטבע
  • אופציות כיסוי
  • תעודות מורכבות ותעודות איזון.
חברה המעוניינת להנפיק תעודות סל צריכה לעמוד בכללי רישום מיוחדים הקובעים דרישות מינימום להון עצמי, ביטוח ודירוג. בנוסף, על מנת שמדד ישמש נכס בסיס לתעודות סל, עליו לעמוד גם כן ברשימה של תנאים שנקבעו על ידי הבורסה.
לפרטים נוספים : פרק י"ז להנחיות על פי החלק השני לתקנון >
 

תעודות מדד(Exchange Traded Notes)

תעודות מדד הן מכשיר פיננסי העוקב אחר מדדי מניות, מדדי אג"ח ומדדים נוספים, ומונפקות על ידי חברות המתמקדות בתחום זה.
תעודות מדד מאפשרות למשקיעים להחזיק בעקיפין בכל המניות או ניירות הערך הכלולים במדד, על פי משקלם המדויק. במקום שהמשקיע ירכוש ישירות את סל ניירות הערך, מנהל התעודה עושה זאת עבורו. ניתן להמיר את התעודה למניות הפיזיות, או לחילופין, לקבל את שוויין הכספי.
 

תעודות בחסר (Reverse Certificates)

תעודות בחסר הן מכשיר פיננסי שביצועיו "הפוכים" לביצועי סל ניירות ערך המשמש כנכס בסיס. כלומר, אם בתעודת סל רגילה, ירידה של המדד שאחריו היא עוקבת מורידה גם את ערך התעודה – הרי שבתעודת חסר, ירידה במדד דווקא מעלה את ערך התעודה. בכך מאפשרות תעודות בחסר להרוויח בעת ירידת המדד, אך הן גם מפסידות כאשר המדד עולה.
 
תעודות בחסר יכולות לשמש כתחליף למכירה בחסר ("שורט") של סל, שכן לא כל משקיע מצויד בכלים המתאימים למסחר מסוג זה. תעודות בחסר על מדד ת"א-35, למשל, יכולות להוות תחליף נוח למכירה בחסר של המניות הכלולות במדד.
בתעודות אלו המשקיע מקבל גם ריבית בגין הסכומים שמושקעים על ידי מנפיק התעודה בפיקדון בבנק. 

 דוגמה – תעודה בחסר על מדד ת"א-35

  • הונפקה תעודה עם מחיר מימוש 1000
  • כאשר המדד יגיע לשער של 800, שווי התעודה יהיה 200 – כך שהמינוף יהיה 4 ולכן יתבצע פדיון כפוי מוקדם
 
 
במועד ההנפקה
לאחר שנה
מקרה 1 – ירידה במדד
מקרה 2 – עלייה במדד
מדד ת"א-35 (בנקודות)
600
550
700
מחיר תעודה בחסר
400
450
300

 

 

אופציות כיסוי (Covered Warrants)

אופציות כיסוי הן מוצר נוסף ממשפחת תעודות הסל. האופציות מקנות למשקיעים  זכות "לרכוש" (אופציות call) או "למכור" (אופציות (put בעתיד את נכס הבסיס מהחברה המנפיקה, במחיר קבוע, כמפורט בתשקיף ההנפקה. האופציות מתאימות למשקיעים מוסדיים ופרטיים והן מאפשרות להם להיחשף למדד מסוים בלי לרכוש את נכס הבסיס  - ותוך תשלום פרמיה בלבד. האופציות משמשות גם לגידור סיכונים. הן מגנות על תיקי השקעות מפני ירידות שערים, מאחר שהן מניבות רווח בזמן ירידות כאלה. בנוסף, באמצעות אופציות כיסוי ניתן לבנות אסטרטגיות השקעה מתוחכמות.
 
על פי כללי הבורסה ניתן להנפיק אופציות כיסוי על מדדים בינלאומיים (כגון S&P 500 , נאסד"ק 100, דאו ג'ונס וכו'), על סחורות ועל מטבעות.
 
החברה המנפיקה את אופציות הכיסוי היא היוצרת שלהן (כותבת) ואילו המשקיעים הפרטיים הם הקונים. המשקיעים אינם יכולים לכתוב אופציות (בשונה מאופציות מעו"ף, שמנפיקה הבורסה), ולכן אינם נדרשים להפקיד ביטחונות, שכן ההפסד שלהם מוגבל לגובה הפרמיה (המחיר בבורסה) ששילמו עבור האופציה.
 
 

תעודת סל על מטבעות שונים (Certificates of Deposit)

נכס הבסיס של תעודת סל מסוג זה הוא מטבע מסוים. התעודה עוקבת אחר שערי אותו מטבע ונושאת ריבית, לפי התנאים המופיעים בתשקיף ההנפקה של התעודה. בבורסה בתל אביב נסחרות תעודות מטבע העוקבות, בין היתר, אחר השקל, הדולר, האירו והליש"ט.
 
 

תעודות מורכבות (Complex Certificates)

קיימים כמה סוגים של תעודות מורכבות:
 

1. תעודת שילוב מדדים - תעודה העוקבת אחר שילוב של מספר מדדים 
(A certificate tracking multiple indices)

המשקל של כל מדד נקבע מראש בתשקיף ההנפקה ולא ניתן לסטות או לשנות את הרכב המשקלות שנקבעו.
  

2. תעודות ממונפות ותעודות ממונפות בחסר
(Certificates tracking formulae based on given index)

תעודות רבות מסוג זה נסחרות באירופה, ובחלק מהשווקים הן נקראות בשם Accelerated
Tracker. התעודות מקנות חשיפה כפולה למדד שאחריו הן עוקבות. המינוף המירבי בתעודה ממונפת שנכס הבסיס שלה הוא מדד ת"א 35, לא יעלה על פי שלושה; ובתעודה ממונפת בחסר שנכס הבסיס שלה הוא מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי שניים.
 
דוגמה: המשקיע רוכש תעודה ממונפת בסכום של 100 ש"ח. המנפיק רוכש את הנכסים העוקבים אחר המדד עליו מבוססת התעודה אך בסכום כפול, כלומר, ב-200 ש"ח, לאחר שלקח הלוואה בסכום של 100 ש"ח.
בעת ההמרה, זכאי המשקיע לקבל את תשואת המדד – מוכפלת פי שניים, בניכוי הריבית ששולמה על ידי המנפיק בגין ההלוואה. כאשר החשיפה למדד כפולה, גם הסיכון גדול יותר בהשוואה לתעודת מדד רגילה. אם שוק המניות עולה, זוכה המשקיע בתשואה כפולה, אך אם השוק יורד - ההפסד כפול.
 

3. תעודת סל על נכס מתחלף
(Index-linked notes tracking variable indices)

בתשקיף ההנפקה של תעודה מסוג זה נקבעים עד 10 מדדים אפשריים שאחריהם יכולה התעודה לעקוב. מנפיק התעודה יוכל לשנות את המדד אחריו עוקבת התעודה ולהחליפו באחר, מתוך הרשימה בלבד, עד ארבע פעמים בשנה ובהתראה מראש של שבעה ימי מסחר.
בתקופת ההודעה מראש לא נגבית עמלת המרה על ידי המנפיק, כך שאם בעקבות החלפת המדד מחזיק התעודה יבחר למכור אותה, ניתן לעשות זאת בעלויות מזעריות.
 

4. תעודת איזון בלונג ותעודת איזון בחסר
(Long balance certificate and short balance certificate)

תעודת איזון היא תעודה ממונפת. בתנאי התעודה נקבעים מועדים קבועים בהם יבצע המנפיק קנייה ו/או מכירה של ניירות ערך, במטרה לשמור על המינוף שנקבע בתנאי התעודה.
 
דוגמה: בתעודת איזון בלונג שנכס הבסיס שלה הוא מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי שלושה; ובתעודת איזון בחסר שנכס הבסיס שלה הוא מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי שניים.
 

אתרים של מנפיקי מוצרי מדדים בישראל

 

 קישורים נוספים