מוצרים

הבורסה לניירות ערך ממלאת תפקיד חשוב בצמיחה ובהתפתחות המשק הישראלי ומשמשת מקום מפגש בין החברות הישראליות הפועלות במשק לבין הציבור. הבורסה מובילה את שוק ההון הישראלי ותורמת לכלכלה ולחברה באמצעות תשתיות מתקדמות למסחר וסליקה, תוך שמירה על מצוינות.
 
בבורסה לניירות ערך נסחרים מוצרי השקעה רבים, המותאמים למשקיעים עם צרכי השקעה שונים, החל ממניות ואיגרות חוב ועד תעודות סל. העובדה כי המסחר בכל סוגי ניירות הערך מרוכז תחת קורת גג אחת מייעל את הניהול והתפעול, ומקל על ציבור המשקיעים והחברות.
 

מוצרי ההשקעה

 • מניות
  נייר ערך המאפשר לחברה המנפיקה לגייס הון מציבור המשקיעים בבורסה. המשקיעים הופכים לשותפים בחברה, וככל שהחברה מגדילה את פעילותה ורווחיה, כך יכולים המשקיעים ליהנות מפירותיה. 
 • המירים
  ניירות ערך המירים כשמם כן הם – ניתנים להמרה - החלפה בניירות ערך אחרים. לדוגמה: כתבי אופציה, איגרות חוב להמרה.
 • איגרות חוב (אג"ח)
  איגרות חוב מאפשרות לחברות ולממשלה לגייס כסף מהציבור הרחב, בתהליך דומה לזה שבו אנו נוטלים הלוואה מהבנק. החברה שמנפיקה את איגרת החוב מחזירה לנו את החוב במועד שנקבע מראש. ברכישת איגרת חוב נותן הרוכש הלוואה לגוף המנפיק את האיגרת.
 • מלווה קצר מועד (מק"מ)
  מק"מ הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית, אלא שבמקרה הזה, בנק ישראל מנפיק אותו לציבור עבור הממשלה. מדי חודש מונפק מק"מ חדש, שמשך החיים שלו הוא שנה. 
 • קרנות סל
  קרן סל (Exchange Traded Fund - ETF) היא מכשיר פיננסי שנועד לעקוב באופן פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות. הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן.
  הקרן אינה מבטיחה תשואה הצמודה למדד, והתשואה למשקיע יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהמדד הנבחר, זאת בשל פעילות מסחר של הקרן, וסטיות (קטנות לרוב) של הרכב נכסי הקרן. למעשה, קרן סל מחויבת לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד, ומשום כך קרן הסל אמורה להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת.
 • קרנות חוץ נסחרות
  קרן חוץ נסחרת הינה קרן זרה (ETF) המונפקת ע"י מנפיק בינ"ל, ואשר בכפוף לקבלת היתר הרשות לני"ע לשיווק והפצה בישראל, אישרה הבורסה את בקשת מנהל הקרן לרישומה למסחר בבורסה. אחד התנאים לרישומה למסחר בבורסה, הוא היותה נסחרת 12 חודשים לפחות בבורסת רישום כפול (בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לחוק ני"ע), קודם לרישומה בבורסה בתל אביב. ככל שיחידות קרן החוץ יימחקו מהמסחר בבורסת חו"ל אזי הן תמחקנה באופן אוטו' מהמסחר גם בבורסה בתל אביב.
 • קרנות נאמנות
  מכשיר המאפשר השקעה במגוון ניירות ערך בהתאם למדיניות הנקבעת מראש. הקרן מנוהלת בידי חברה לניהול קרנות (מנהל קרן).