עדכון הרכבים - מאגרים ומדדים

עדכון הרכבי מאגרים
עדכון הרכבי מדדים
במסך זה ניתן לצפות בעדכון הרכבי מאגרים בסינון לפי מאפיינים שונים.
תאריך כניסה לתוקףתאריך פרסוםISINמס' ני''עשם ני"ע
      
סוג עדכון
      
סטטוס
      
שם מאגר
      
09/04/201723/03/2017CY010036101901139955מדיפאוארחודשיכניסהתמר
09/04/201723/03/2017IL001123850301123850קרסוחודשיכניסהתמר
09/04/201723/03/2017IL001139864601139864רציו פטרול יהשחודשיכניסהתמר
09/04/201723/03/2017IL000373019400373019אאורהחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001100957301100957אבגולחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001105055101105055אבוג'ןחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000444018100444018אביב בניהחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017KYG8789K124201137256אביליטיחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000268011900268011אבנר יהשחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000675017300675017אברבוךחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000722314700722314אגודחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001820083701820083אדגרחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001086230301086230או.אר.טיחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001139617801139617אוברסיזחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001082965801082965אודיוקודסחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001135516601135516אופטיבייסחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001094986001094986אופל בלאנסחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017US68375N103701129543אופקו הלת'חודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000265017900265017אורביטחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001104496801104496אורדחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001135706301135706אורון קבוצהחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001103506501103506אורייןחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017US686688102101134402אורמת טכנוחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL000715011800715011אזוריםחודשיללא שינויתמר
09/04/201723/03/2017IL001096106301096106אטראו שוקי הוןחודשיללא שינויתמר
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות