רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
סוג מוצר
סיווג משנה
נכון ל-23/09/2021
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,758.94
2.15%
412.90
מניות373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
14.40
-0.12%
101.48
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
249.01
0.01%
106.44
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
99.82
איגרות חוב3730579אארה.ק16
אאורה אגח טז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
105
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
105.66
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
219.44
1.34%
785.70
מניות1171818אבגד
לני"ע מונה עושה שוק אב-גד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
28.88
-0.08%
106.98
איגרות חוב1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
23.43
6.51%
176.70
כתבי אופציה1175314אבגד.א1
אב-גד אופ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
36.97
0.85%
262.30
מניות1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
352.25
0.36%
107.98
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
180.07
0.81%
91.80
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
404.44
1.13%
947.70
מניות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
190.30
מניות106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
27.58
-3%
3,041
מניות444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
103.27
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.63
-1.79%
137.20
מניות1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
93.74
1.51%
396.40
מניות1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11.40
-1.35%
2,850
מניות675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.94
2.36%
78.20
מניות297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
104.50
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
252.85
-0.50%
696.10
מניות1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,200.85
0.01%
116.10
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,584.05
0.02%
115.78
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,807.01
0.44%
115.44
איגרות חוב1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,821.21
0.19%
171.15
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.95
-2.53%
146.20
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,550.39
0.44%
119.18
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,863.33
0.56%
3,076
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6.54
-1.72%
2,689
מניות1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,348.52
0.12%
99.72
איגרות חוב1180355אפסא.ק3
או.פי.סי אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
146.79
1.11%
400
מניות1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,908.12
3.72%
4,762
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
8,087
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,077.20
1.37%
10,380
מניות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18.72
-0.54%
36.90
מניות1131697אמקס
אוטומקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.56
איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
62.10
איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.28
איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
87
איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.97
-2.59%
56.50
מניות1101450אלמד
לני"ע מונה עושה שוק אולמד סולושנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
2,474
מניות1080522אסיש
לני"ע מונה עושה שוק אוסטרליה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.30
0.42%
3,620
מניות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
102.01
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
348.90
0.45%
289.30
מניות1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9,023.64
-0.32%
1,231
מניות1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
441.74
3.28%
1,796
מניות265017ארביט
אורביט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.27
3.89%
66.80
מניות1104496אורד
לני"ע מונה עושה שוק אורד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
114.69
-2.23%
762.10
מניות1176619אורה
לני"ע מונה עושה שוק אורה סמארט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
301.13
0.45%
107.52
איגרות חוב1160571אורנ.ק2
אורון אגח ב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות