רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
סוג מוצר
סיווג משנה
נכון ל-27/01/2021 12:10
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:04
30.92
1.65%
252
מניות373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה101.58
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:07
58.06
0.03%
103.68
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:18
106.49
0.18%
104.20
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה104.16
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה103.50
איגרות חוב1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:00
427.98
1.22%
340
מניות1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:10
11.28
 
109.14
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:06
510.82
-0.02%
92.12
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:10
1,948.45
1.37%
2,363
מניות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:15
0.95
 
שער פתיחה157.50
מניות106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:03
50.80
0.15%
101.60
איגרות חוב1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:07
37.50
 
2,035
מניות444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה102.37
איגרות חוב4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה103.79
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:09
79.90
-3.04%
213.80
מניות1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:06
279.28
-0.09%
333.30
מניות1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:32
13.26
-0.95%
1,571
מניות675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:53
44.96
-6.52%
70.30
מניות297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:43
11.60
-0.86%
103.11
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה5,140,260
איגרות חוב1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה102.93
איגרות חוב1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:01
1.17
 
104.48
איגרות חוב1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:58
0.60
 
101
איגרות חוב1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:44
10,557.29
 
105.45
איגרות חוב1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:48
10.07
 
101.83
איגרות חוב1160167אגדה.ק12
אגוד הנפ אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:59
0.07
-0.03%
108.37
איגרות חוב1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:46
205.21
0.01%
5,130,500
איגרות חוב1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:09
38.63
-0.16%
104.30
איגרות חוב1161538אגדה.ק13
אגוד הנפק אגחיג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:16
81.70
1.52%
600.40
מניות1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:28
81.47
-0.01%
109.99
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:38
156.66
-0.15%
109.71
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:29
80.77
0.08%
103.90
איגרות חוב1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:03
1,205.46
-0.06%
164
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:01
53.91
-2.52%
112.10
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:09
1,737.19
0.12%
112.62
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:10
10,240.61
5.82%
3,870
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:05
10.13
-0.04%
2,728
מניות1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:06
7.32
-0.31%
455.10
מניות1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:09
592.57
1.73%
9,797
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:17
1.80
10.78%
9,990
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:08
3,142.40
0.47%
10,610
מניות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס18.56
איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס62.10
איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס18.28
איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס87
איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה3,776
מניות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה102.80
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:57
33.57
0.45%
315.40
מניות1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:10
3,201.20
7.18%
1,732
מניות1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות