רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-22/10/2020
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים01/10/2020מניות1137256אביל
ני"ע המושעה מן המסחר אביליטי
פרטים נוספים29/09/2020איגרות חוב7980154אדבפ.ק9
ני"ע המושעה מן המסחר אידיבי פת אגח ט
פרטים נוספים29/09/2020איגרות חוב7980378אדבפ.ק15
ני"ע המושעה מן המסחר אידיביפת אגח טו
פרטים נוספים21/09/2020איגרות חוב7980337אדבפ.ק14
ני"ע המושעה מן המסחר אידיביפת אגח יד
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים22/04/2019מניות1126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים22/01/2017מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים22/06/2020מניות1131697מטומי
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית ני"ע המושעה מן המסחר מטומי
פרטים נוספים15/10/2020אג"ח ממשלתיות1137181ממצמ1020
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל צמודה 1020
פרטים נוספים11/06/2020איגרות חוב1143544סטרו.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר סטרווד ווסטאגחא
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות