פתרונות הבורסה לקרנות השקעה ומוצרי השקעה אלטרנטיביים

​לבורסה לניירות ערך בתל אביב פלטפורמה חדשנית המאפשרת לקרנות השקעה ומוצרי השקעה אלטרנטיביים לקבל שירותי רישום וסליקה מקיפים. הפלטפורמה מאפשרת מצד אחד לקרנות השקעה ומוצרי השקעה אלטרנטיביים לרשום את יחידותיהן במסלקת הבורסה ומאפשרת מהצד האחר למשקיעיהם, לקבל באמצעות הבנקים וחברי הבורסה שירותי סליקה של הזמנות ליצירה/ הוראות  לפדיון, קבלת תשלומים (דוגמת ריבית/דיבידנד) ורישום שווי משוערך של השקעתם בחשבון  ניירות הערך שלהם אצל הבנקים וחבר הבורסה.

למי מיועדים השירותים?

 השירותים מיועדים בעיקר לקרנות השקעה ומוצרי השקעה אלטרנטיביים שהתאגדו כשותפויות מוגבלות במדינת ישראל או שהתאגדו כשותפויות במדינת חוץ מאושרת ופועלת באמצעות לשכת שירות מאושרת (נאמן/אדמיניסטרטור/רו"ח/עצמאית).
סוגי הקרנות העיקריים הרשומים בפלטפורמה הם:

  1. קרנות להשקעה בניירות ערך (כקרנות גידור),
  2. קרנות להשקעה בנכסים ריאליים (כקרנות Private Equity וקרנות להשקעה בנדל"ן),
  3. קרנות להשקעה במוצרי חוב ואשראי (כקרנות אשראי עמית לעמית P2P, קרנות אשראי לעסקים).

במרבית המקרים יידרש כי למוצר/לקרן מבקש/ת השירותים יהיה הסדר מיסוי תקף מרשות המיסים בישראל המסדיר את אופן חישוב וגביית חבות המס ו/או אישורים אחרים ככל שיידרש.

השירותים ויתרונותיהם למשקיעים ולמנהלי הקרנות

קבלת מספר נייר ערך ישראלי ומספר נייר ערך בינלאומי (ISIN)

הפלטפורמה מאפשרת לקרנות ולמוצרים לקבל מספר נייר ערך ישראלי ומספר נייר ערך בינלאומי (ISIN) לכל אחד מסדרות ההשקעה של הקרן אשר יאפשר את הצגתו והזיהוי שלו בחשבונות הבנקים וחברי הבורסה של המשקיעים, בדומה לנייר ערך הנסחר בבורסה.

שירותי רישום ההשקעה בקרן בחשבון ניירות הערך של המשקיעים

לאחר קבלת מספר נייר ערך לקרן /למוצר מתבצע רישום של יחידות המשקיעים הקיימים בקרן /מוצר בחשבונות הבנקים וחברי הבורסה שלהם וכך המשקיעים יוכלו לראות ולקבל מידע על השקעתם  במוצר/בקרן בחשבון ניירות הערך שלהם יחד עם כלל ניירות הערך שלהם באופן המאפשר מעקב קל ורציף אחר השקעותיהם.

שערוך שוטף של שווי ההשקעה בקרן בחשבון ניירות הערך של המשקיע

הפלטפורמה מעדכנת באופן שוטף, בהתאם למידע המתקבל מלשכת השירות של מנהל הקרן, את שערי ניירות הערך של כל סדרות ההשקעה בקרן לתוך מערכות המחשב של הבנקים וחברי הבורסה, כך שהמשקיעים בקרן נהנים מהצגת שערוך מעודכן בחשבון ניירות הערך שלהם.

שירותי סליקת בקשות הזמנת יחידות והוראות לפדיון

הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים להעביר הזמנות ליצירה או הוראות לפדיון במוצר/בקרן באמצעות הבנקים וחברי הבורסה בתקופות מוגדרות או ארעיות (בהתאם לתנאי הקרן). הבקשות נאספות על ידי הבורסה, מועברות למנהל הקרן ולאחר אישורו נהפכות לעסקאות הכוללות סליקה כספית כנגד יצירת יחידות  או פדיונן.

שירותי סליקת תשלומי חברה והעברות

הפלטפורמה מאפשרת למנהל הקרן לזכות את המשקיעים המחזיקים ביחידות הקרן (ביום הקובע) בתשלומי חברה דוגמת ריבית ו/או דיבידנד. בנוסף, הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים במוצר/ קרן להעביר את אחזקתכם, החלקית או הכוללת, ביחידות הקרן מבנק/חבר בורסה אחד לבנק/חבר בורסה אחר.

כלל השירותים המוצעים לעיל מבוצעים בשיתוף פעולה מלא עם מנהל הקרן ועם לשכת השירות של הקרן.

לפרטים נוספים והרשמה

לרישום לשירותים ולכל שאלה ועניין הרגישו חופשי לפנות אל נציגנו בכתובת הדוא"ל APMarket@tase.co.il ו/או בטלפון:
076-8160550.