הפתרונות לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים בבורסה

​הבורסה בתל אביב הקימה מערכת המאפשרת לראשונה פתרונות לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים. המערכת תציג ותזהה את היחידות שתרשום הקרן בחשבון המשקיע בבנק, באמצעות מספר נייר ערך אחיד לכלל המשקיעים.

עבור מי זה רלוונטי?

 • קרנות השקעה (המאוגדות בישראל או בחו"ל)
 • קרנות Private Equity 
 • קרנות גידור

יתרונות

זיהוי מספר נייר ערך (ISIN)

באמצעות המערכת, יוצמד לכל נייר ערך שתרשום קרן השקעות מספר נייר ערך (ISIN), אשר יאפשר את הצגתו והזיהוי שלו בחשבון הבנק של המשקיע, בדומה לנייר ערך סחיר בבורסה.

הצגת שווי

רישום היחידות בבורסה יאפשר הזנת שווי היחידות (כפי שחושב על ידי מתפעל הקרן) למערכות הבנקים, כך שיופיע לראשונה בחשבון המשקיע בבנק.

שירותי רישום, סליקה ותפעול

המערכת תאפשר אחזקה של היחידות בקרן באמצעות חברי הבורסה בחשבון המשקיע וכן ביצוע תשלומים במהלך חיי הקרן (חלוקת רווחים ופדיונות) על-ידי הבורסה, בדומה לנייר ערך סחיר. באופן זה, יצומצם היקף שירותי ה-Back office הנדרש לקרנות. 

העברת יחידות בין המחזיקים

המערכת מאפשרת העברת יחידות בין המחזיקים הרשומים בקרן (ככל שהקרן מעוניינת בכך).

השירותים המוצעים משלימים את עבודת  מתפעל הקרן (אדמיניסטרטור) ומבוצעים בתיאום ובשיתוף פעולה עמו.


בין לקוחותינו

 • קרן ה-P2P של הלמן אלדובי
 • ארנו קפיטל מימון שלוש שותפות מוגבלת
 • הראל אלטרנטיב פידר 1 שותפות מוגבלת
 • פינטו אפיק 1 שותפות מוגבלת


עלות השירות:

 1. תשלום שנתי קבוע למסלקת הבורסה, כמפורט להלן:
 2. שווי נכסי קרן ההשקעה

  סה"כ לתשלום

  עד/כולל 50 מיליון ₪

  35,000 ₪

  למעלה מ- 50 מיליון ₪ - 150 מיליון ש"ח

  50,000 ₪

  למעלה מ- 150 מיליון ₪

  65,000 ₪


 3. תשלום שנתי נוסף של 10,000 ₪ לחברה לרישומים של הבורסה.
  *המחירים אינם כוללים מע"מ.

לפרטים נוספים והרשמה

בכל שאלה ניתן לפנות לכתובת APMarket@tase.co.il ובטלפון: 076-8160550