ניירות ערך מוצעים להשאלה במאגר השאלות של הבורסה

מאגר השאלות בניירות ערך

אודות

מסלקת הבורסה מפעילה מאגר השאלות מרכזי בניירות ערך באמצעות מערכת ממוחשבת, המפגישה בין משאילים (גורמים שברשותם מלאי ניירות ערך נקי משעבוד וזמין להשאלה) לשואלים (גורמים המעוניינים למכור או לכסות יתרות שורט בניירות ערך שאינם מצויים ברשותם) בצורה יעילה, פשוטה ומשוכללת.

באמצעות מערכת  ההשאלות מתבצעת קשירה של עסקת ההשאלה, המסלקה מעבירה את נייר הערך המבוקש מן המשאיל אל השואל, מחייבת את השואל בבטוחות מתאימים, מתפעלת אירועי חברה שחלים בחיי נייר הערך המושאל לאורך תקופת ההשאלה ומחזירה את נייר הערך מן השואל למשאיל בתום התקופה.
מסלקת הבורסה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP - Central Counter Party) לעסקאות ההשאלה הנקשרות במאגר ההשאלות, כך שהינה ערבה להחזרת נייר הערך למשאיל בתום תקופת ההשאלה, גם אם השואל לא עמד בהתחייבותו.
המערכת פועלת בדומה למקובל בעולם.

יתרונות המערכת

 • מערכת מאובטחת המבוססת על טכנולוגית בלוקצ'יין
 • מאפשרת מפגש ממוחשב, אוטומטי ומהיר בין משאילים ושואלים
 • שקיפות מלאה באמצעות פרסום ניירות הערך המוצעים להשאלה ("ספר ההשאלות") בזמן אמת  ופרסום מידע אודות עסקאות ההשאלה שנקשרו
 • תפעול מלא של הבטוחות הנדרשים בגין השאילה
 • המערכת  אחראית על תפעול מלא של מחזור חיי עסקת ההשאלה

יתרונות לשוק ההון

 • מסלקת הבורסה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP) ולוקחת על עצמה את הסיכון הטמון בעסקת ההשאלה
 • מסלקת הבורסה אחראית לביצוע ותפעול העסקאות 
 • התאמה לסטנדרטים המקובלים בעולם
 • הוזלת עלויות באופן משמעותי 
 • מערכת שקופה ומשוכללת
 • פוטנציאל לגידול היקף שוק ההשאלות 
 • מסלקת הבורסה משמשת כמנהל הבלעדי של מאגר ההשאלות

יתרונות עבור המשאילים

מקור הכנסה פאסיבי מניירות ערך שיושבים בחשבון ני"ע של המשקיע 

היתרונות עבור השואלים

גישה למלאי גדול וזמין של ניירות ערך להשאלה, אין צורך במתווך לעסקה,פתרון כנגד פוזיציית שורט ו/או עסקאות תלויות, הוזלת עלויות 

איך זה יעבוד?

מערכת מאגר ההשאלות המרכזית הינה פלטפורמה ממוחשבת ומאובטחת דרכה המשאילים מציעים  ניירות ערך להשאלה.  ההשאלות מתבצעות באמצעות חברי מסלקת הבורסה (בנקים ובתי השקעות)

בטחון בהחזרת ניירות הערך במועד שנקבע מראש, נטרול הסיכון בביצוע עסקאות, תשלום דמי השאלה יומיים, תפעול מלא של אירועי חברה בנייר שהושאל(מסלקת הבורסה משמשת כצד נגדי מרכזי-CCP),מקור הכנסה פאסיבי מניירות ערך שיושבים בחשבון ני 

 • גורמים המעוניינים להשאיל ניירות ערך יפרסמו אותם ב "ספר השאלות"
 • בספר ההשאלות יפורסמו – שם נייר הערך, כמות נייר הערך, דמי ההשאלה המוצעים, סוג ההשאלה ותקופת ההשאלה
 • גורמים המעוניינים לשאול יפנו לספר ההשאלות וייענו לאחת ההצעות
 • מערכת מאגר ההשאלות תקשור את העסקה
 • מסלקת הבורסה תעביר את נייר הערך מהמשאיל לשואל ותתפעל את עסקת ההשאלה מתחילתה ועד למועד סיומה

איור אווירה  

לפרטים נוספים

 CcpSecurities@tase.co.il

לטבלת רשימת ניירות הערך המוצעים להשאלה במאגר השאלות>