מחוללי ציטוטים  

מחוללי ציטוטים

מחולל ציטוטים, המכונה גם "מכונת מסחר" הוא תוכנה באמצעותה ניתן לשלוח למערכות המסחר בבורסה מספר רב של פקודות, תוך פרק זמן קצר, על-פי אלגוריתם שנקבע בתוכנת  מסחר מסוג זה, המכונה גם "אלגו-טריידינג".

פעילות מחוללי הציטוטים בבורסה ממשיכה לגדול משנה לשנה ותופסת נתח נכבד מסך הפעילות בשוק הנגזרים, האג"ח והמניות. כיום כ-2/3 מההוראות המבוצעות בבורסה, נשלחות על ידי מחוללי ציטוטים.

פעילות מחוללי הציטוטים בבורסה מוסדרת בהנחיות המסחר בפרק ו'1.

מה הם כללי ה-OTR?

כללי ה OTR אשר נכנסו לתוקף ב- 01.01.2019 כוללים יחסים בהם צריכים לעמוד מחוללי הציטוטים.
מטרת היחסים היא להגן על השוק מפני פעילות חריגה של מחוללי ציטוטים, באופן הבא:

  • יחס פקודות - מניעת עומס על מערכות המחשב והתקשורת של הבורסה והחברים.
  • יחס כמות - שמירה על תקינות המסחר

יחסי OTR פקודות

כל מחולל ציטוטים יידרש לעמוד ביחסי ה-OTR המפורטים בחוזר שלהלן >

יחס OTR כמות

לפי שעה, יחס OTR כמות לא מופעל. פרמטרים עבור יחסי OTR כמויות ייקבעו במועד מאוחר יותר, במהלך 2019, ועל כך תפורסם הודעה.

פרמטרים ברמת קבוצה של ניירות ערך

הפרמטרים נקבעו ברמה של קבוצת ניירות ערך או קבוצת נגזרים והבחינה של עמידת מחולל ציטוטים ביחס OTR תתבצע גם יחד, לכל ניירות הערך שנכללים באותה קבוצה.

יחסי OTR פקודות המרביים מפורטים בחוזר שלהלן >

תשלום בגין חריגה מיחסי OTR

הבורסה תיגבה תשלום מחבר, אם מחולל הציטוטים הפועל באמצעותו חרג מיחסי OTR.
במקרה זה ישלם החבר לבורסה סכום, בתוספת מע"מ, כפי שייקבע דירקטוריון הבורסה מעת לעת, בגין כל פקודה עודפת כמפורט בחוזר שלהלן >