מחוללי ציטוטים  

מחוללי ציטוטים

מחולל ציטוטים, המכונה גם "מכונת מסחר" הוא תוכנה באמצעותה ניתן לשלוח למערכות המסחר בבורסה מספר רב של פקודות, תוך פרק זמן קצר, על-פי אלגוריתם שנקבע בתוכנת  מסחר מסוג זה, המכונה גם "אלגו-טריידינג".

פעילות מחוללי הציטוטים בבורסה ממשיכה לגדול משנה לשנה ותופסת נתח נכבד מסך הפעילות בשוק הנגזרים, האג"ח והמניות. כיום כ-2/3 מההוראות המבוצעות בבורסה, נשלחות על ידי מחוללי ציטוטים.

פעילות מחוללי הציטוטים בבורסה מוסדרת בהנחיות המסחר בפרק ו'1.

מה הם כללי ה-OTR?

כללי ה Order to Trade Ratio) OTR) אשר נכנסו לתוקף ב- 01.01.2019 כוללים 2 סוגי יחסים בהם צריכים לעמוד מחוללי הציטוטים.
מטרת היחסים היא להגן על השוק מפני פעילות חריגה של מחוללי ציטוטים, באופן הבא:

  • יחס פקודות - מניעת עומס על מערכות המחשב והתקשורת של הבורסה והחברים.
  • יחס כמות - שמירה על תקינות המסחר. לפי שעה, יחס OTR כמות לא מופעל. על הפעלת היחס בעתיד תפורסם הודעה.

יחסי OTR פקודות

כל מחולל ציטוטים יידרש לעמוד ביחסי ה-OTRהמפורטים בהחלטות הדירקטוריון שבמדריך המסחר .

הפרמטרים נקבעו ברמה של קבוצת ניירות ערך או קבוצת נגזרים והבחינה של עמידת מחולל ציטוטים ביחס OTR תתבצע גם יחד, לכל ניירות הערך שנכללים באותה קבוצה.

תשלום בגין חריגה מיחסי OTR

הבורסה תיגבה תשלום מחבר, בגין כל פקודה עודפת, אם מחולל הציטוטים הפועל באמצעותו חרג מיחסי OTR.