מערכת המסחר
רצף נגזרים

אודות מערכת "רצף"

מערכת המסחר של הבורסה, "רצף" היא מערכת ממוחשבת של הבורסה למסחר רציף וסימולטני. ברצף נסחרים כיום כל ניירות הערך והנגזרים בבורסה – מניות, ניירות ערך המירים (אג"ח להמרה, כתבי אופציה ואופציות רכש), איגרות חוב, מק"מ, קרנות סל, קרנות חוץ נסחרות אופציות וחוזים עתידיים.
 
שיטת המסחר מבוססת על ספר פקודות ממוחשב, הנגיש לכל המשקיעים (Order-Driven), בדומה לשיטות המסחר הנהוגות בכל הבורסות באירופה.
 
"רצף" מאפשרת לכל המשקיעים לראות, כל הזמן, את אותה התמונה המפורטת והמדויקת של המסחר בזמן אמת. "רצף" נגישה לכל המשקיעים במידה שווה – משקיע קטן בפריפריה יכול להעביר פקודות למסחר בדיוק כמו משקיע מוסדי גדול ב"סיטי" של תל-אביב.

תמצית הכללים ושלבי המסחר 

מסחר ב"רצף נגזרים" מתקיים במתכונת בה מתבצע המסחר הרציף ב"רצף מניות והמירים", ובשינויים העיקריים המפורטים להלן:

  • ברצף נגזרים מתקיים שלב מסחר אחד בלבד – שלב המסחר הרציף (הדו-צדדי).
    לא מתקיים מסחר פתיחה ולא מתקיים מסחר בשער הנעילה.
  • תנודת השער המרבית המותרת ברצף נגזרים היא בלתי מוגבלת.
  • חישוב השער הקובע – השער הקובע בנגזרים מחושב כממוצע המשוקלל של השערים שנקבעו בחמש העסקאות האחרונות של המסחר בהן נסחרו 25 נגזרים לפחות.

סוגי הפקודות

בנוסף לפקודת "LMT", ברצף נגזרים ישנם שני סוגי פקודות לביצוע מיידי, המתאימות למסחר בנגזרים:
  • פקודת מיד והכל (Fill Or Kill (FOK – פקודת "שער" לביצוע מלא ומיידי. פקודה שלא מתבצעת במלואה ומיד מבוטלת ואינה נרשמת בספר הפקודות.
  • פקודת מיד או בטל (IOC) Immediate Or Cancel  – פקודת "שער" לביצוע מיידי, אף אם חלקי בלבד. פקודה או החלק ממנה שלא מבוצע מיד - מבוטלים ואינם נרשמים בספר הפקודות.
אופן ביצוע הפקודות וקביעת עדיפות הביצוע הינם על פי העקרונות הקיימים ברצף ניירות ערך לגבי פקודת "שער".
פקודת "שוק" (MKT) אינה קיימת ברצף נגזרים וזאת משום שאינה מתאימה לאופי המסחר בנגזרים.
 
למידע אודות מבנה הסימול ושם הנגזר במערכת >>